|  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuws over Netcentrisch Werken - december 2018
 
Landelijke voorziening voor de crisisbeheersing
De Landelijke voorziening voor de crisisbeheersing faciliteert samenwerking en coördinatie bij risico- en crisisbeheersing, en rampenbestrijding.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
 
Go-live oefening: slot van implementaties netcentrisch werken bij waterschappen
Getoetst wordt of de organisatie gereed is om de werkwijze operationeel te hanteren, conform het referentiekader implementatie netcentrisch werken waterschappen.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
 
Opleiding GeoInformatie-medewerker: ‘’Een rijk beeld creëren op basis van beschikbare informatie’’
Tijdens deze opleiding leren plotters van het CoPI en ROT van de veiligheidsregio’s hoe zij hun waarde in het team kunnen vergroten.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
 
Intensivering samenwerking GHOR Academie en programma netcentrisch werken
Negen GHOR-regio’s kennen momenteel een netcentrisch informatieproces, vijf regio's starten komend voorjaar.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Stand van zaken vervanging LCMS-Plot
De marktverkenning in het kader van dit traject is inmiddels afgerond.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Netcentrisch werken en LCMS: Jaaroverzicht 2018
Wat waren dit jaar belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen bij het programma netcentrisch werken?
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
 
 
Aanmelden voor de nieuwsbrief? Stuur dan uw mailadres naar netcentrischwerken@ifv.nl.
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook