|  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsflits Transportveiligheid - september 2019
 
 
 
Verbreding lectoraat Transportveiligheid met energieveiligheid
Om onze nauwe betrokkenheid bij een veilige energietransitie te benadrukken wordt de naam van ons lectoraat Transportveiligheid gewijzigd in lectoraat Energie- en transportveiligheid.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Wat is uw mening over de Nieuwsflits?!
Wij willen deze Nieuwsflits graag met uw hulp verbeteren. U helpt ons door onze korte enquête in te vullen.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
21 november 2019: Congres voorrangsvoertuigen
Donderdag 21 november 2019 vindt het 4e landelijke congres Voorrangsvoertuigen plaats bij het Instituut Fysieke Veiligheid in Arnhem.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Nieuwe kennisdocumenten lectoraat Transportveiligheid
Recent zijn er drie nieuwe kennisdocumenten verschenen: Handreiking vergunningsverlening waterstof tankstations, Aandachtskaarten waterstof voor veiligere incidentbestrijding en de LNG-hulpregeling.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Voortgang COB tunnelprogramma
Dit programma is het resultaat van een intensieve toekomstverkenning waaraan meer dan honderd deskundigen van binnen en buiten het COB-netwerk hebben meegewerkt.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Waterstof in de bewoonde wereld
Op 20 augustus jl. was onder leiding van Nils Rosmuller, bij het IFV een themabijeenkomst van de Community of Practice Waterstof (COP H2). Concrete aanleiding van de bijeenkomst is de bouw van een nieuwe waterstofwijk Nystad-Oost aan de rand van Hoogeveen.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Evenementenkalender

3 en 4 oktober 2019:
Brandweerevent in Nijkerk

19 november 2019:
Jaarcongres Relevant 2019: Veilige Energietransitie

19 maart 2020:
Save the date ! Het jaarlijkse Transportveiligheid event. Met als thema: Autonome transporten veiligheid
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook