Leren van de (mini-)crises van 2018 | Gedrag beïnvloeden met risicocommunicatie  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  December 2019
Het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV ontwikkelt en deelt kennis en kunde op het brede terrein van de crisisbeheersing, ten behoeve van bestuurders, hulpdiensten (brandweer, politie, ambulancezorg/GHOR), gemeentelijke diensten en andere actoren die tijdens een crisis een rol vervullen. Dit doen wij door onderzoek en evaluaties te verrichten en informatie en kennis zo breed mogelijk beschikbaar te stellen en te delen. Met welke thema’s hebben wij ons de afgelopen tijd beziggehouden? Welke publicaties verschijnen binnenkort, welke uitgaven zijn recent verschenen en welke onderzoeken lopen? U leest het in deze nieuwsbrief in een nieuw jasje.

Veel leesplezier.
Lectoraat Crisisbeheersing
Recent verschenen
Leren van de (mini-)crises van 2018
Op 11 december presenteerden we de zevende editie van Lessen uit crises en mini-crises. In het nieuwste jaarboek worden veertien gebeurtenissen uit 2018 beschreven en beschouwd. Enkele casus zijn de extreem droge zomer, de aardbeving in Zeerijp en de steekincidenten in Amsterdam en Den Haag. Dit jaarboek is interessant voor bestuurders en professionals in crisisbeheersing, veiligheidsmanagement en bevolkingszorg. Benieuwd naar de dilemma’s en lessen?
Lees meer
 
Gedrag beïnvloeden met risicocommunicatie
Risicocommunicatie kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers tijdens rampen en crises. In een recent verschenen kennispublicatie staat hoe risicocommunicatie vanuit wetenschappelijke inzichten ingezet kan worden om specifiek gedrag bij burgers te stimuleren. De theorie vullen wij aan met voorbeelden van hoe veiligheidsregio's en veiligheidspartners risicocommunicatie inzetten bij verschillende soorten risico's. Deze voorbeelden helpen (communicatie)adviseurs bij veiligheidsregio's, overheid en samenwerkingspartners.
Lees meer
 
Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen
Voor ons land is een grootschalige overstroming een van de grootste bedreigingen. Behalve risicobeheersing en preparatie is het zinvol na te denken over de gevolgen van overstromingen en de wijze van maatschappelijk herstel. Welke thema's doen zich dan voor? Welke partners spelen een rol? In het kader van het programma WAVE 2020 zocht het lectoraat dit uit. 
Lees meer
 
Lopende onderzoeken
Hoe ervaren burgers NL-Alert-berichten?
In de media verschijnen vaak negatieve reacties over NL-Alert. Maar hoe ervaren burgers het waarschuwingsmiddel daadwerkelijk? Met input van de veiligheidsregio’s onderzoekt het lectoraat Crisisbeheersing hoe burgers de informatievoorziening via NL-Alert bij een incident of noodsituatie ervaren. Onderzoekers Marije Bakker en Jana Domrose vertellen over de vorderingen van het onderzoek.
Lees meer
 
Bekijk voor een actueel overzicht van onze onderzoeken de onderzoeksagenda van het IFV.
 
Over het lectoraat
Nieuw in ons team: Marleen Kraaij
Marleen Kraaij is nieuw in ons team. Ze gaat verkennen wat het thema gezondheidscrises betekent voor onze activiteiten. Marleen begon haar loopbaan als arts in Soedan, waar ze bijdroeg aan de humanitaire hulpverlening. Daarna adviseerde ze vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM beleidsmakers, (zorg)professionals en mensen van wie de gezondheid wordt bedreigd. Bijvoorbeeld tijdens de Q-koortsuitbraak, de eboladreiging en verschillende maatschappelijke discussies over chemische stoffen. “Ik beleef het meeste werkplezier tijdens en tussen crises. Als emoties van alle betrokkenen een grote rol spelen bij besluiten over zinvolle maatregelen”, aldus Marleen. 
Lectoraat Crisisbeheersing in 2020
Naast crisiscommunicatie, bevolkingszorg, zelfredzaamheid en organisatievraagstukken van (boven)regionale crisisbeheersing staan de komende jaren ongekende crises voor ons centraal. Hiermee spelen we in op de volgende ontwikkelingen: cyberdreigingen, gezondheidsrisico’s, klimaatverandering en terrorisme. Natuurlijk houden we u in 2020 met onze nieuwsbrief op de hoogte van onze onderzoeken en andere activiteiten.

Voor nu: prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar, met een rustige jaarwisseling. 
 
Kennisevents voor in uw agenda
16 januari 2020
 
Samen de crisis managen
 
Lees meer
17 januari 2020
 
Netwerkdag SIS
 
Lees meer
 
 
Heeft u vragen over onze werkzaamheden of onderzoeken? Neem dan contact met ons op via crisisbeheersing@ifv.nl.

Wilt u ook op de hoogte blijven van ander nieuws van het IFV? Meld u dan aan voor een van onze andere nieuwsbrieven. 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook