Infoblad circulaire economie voor veiligheidsregio’s | 19 maart: Van droom, tot drone, tot autonoom  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsflits Energie- en transportveiligheid - maart 2020
 
19 maart 2020: Van droom, tot drone, tot autonoom
Wat zijn de toekomstige ontwikkelingen van autonoom vervoer en drones in Nederland? Is het nodig om extra aandacht te besteden aan veiligheid? Mis het niet en meld u aan voor deze bijeenkomst van het lectoraat op 19 maart!
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Energietransitie en veiligheid: wat kunnen we van andere landen leren?
De energietransitie brengt veiligheidsrisico's voor burgers en hulpverleners met zich mee. Uit een eerste verkenning blijkt dat de inzichten in het buitenland vergelijkbaar zijn met die in Nederland.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Vier highlights uit de bijeenkomst Community of Practice Battery Packs
Dertig (veiligheids)professionals uit verschillende branches kwamen samen om de stand van zaken te bespreken rondom hulpverlening en incidentbestrijding: van battery packs in auto’s tot de opslag van fietsaccu’s en elektrische voertuigen in parkeergarages en brandveiligheid.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Blog: Veiligheid van de energietransitie: nationaal, lokaal ... en regionaal
Lokaal en nationaal zit er beweging in de aandacht voor veiligheid in de energietransitie. Maar hoe zit het regionaal, in het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie? Lector Nils Rosmuller schrijft erover in zijn nieuwste blog.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Handreiking brandweeradvisering omgevingsveiligheid LNG-tankstations
De geactualiseerde handreiking bevat tips op het gebied van risicobeheersing en incidentbestrijding die gebruikt kunnen worden in het gehele traject van ontwerp, vergunningverlening en beheer van LNG-tankstations.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Infoblad circulaire economie voor veiligheidsregio’s
In 2050 wil Nederland een circulaire economie zijn. Welke veiligheids- en gezondheidsrisico's gaan hiermee gepaard? Het Infoblad circulaire economie brengt dit voor een aantal actuele onderwerpen in kaart.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Infoblad mobiliteit voor veiligheidsregio's
Wat gaat er binnen nu en 10 jaar in Nederland gebeuren op het gebied van mobiliteit? Het Infoblad mobiliteit is opgesteld met het oog op de komst van de Omgevingswet en ingegeven door de Nationale Omgevingsvisie.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Nauwe samenwerking voor een veilig spoor
Bij de afhandeling van spoorwegincidenten zijn meerdere partijen betrokken. De veiligheidsregio’s, Nationale Politie, ProRail en het IFV hebben landelijke afspraken opgesteld voor de onderlinge samenwerking.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook