Crisisbeheersing: zorgcontinuïteit | waardering NL-Alert | rol burgemeesters en veiligheidsregio’s  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Juni 2020
 

Wat is in de coronacrisis van invloed op zorgcontinuïteit? In deze nieuwsbrief krijgt u de inzichten. Ook onderzochten we de rol van burgemeesters en veiligheidsregio's. We geven u aandachtspunten en succesfactoren die met de methode snelle kennismobilisatie in de eerste weken van de crisis zijn opgehaald. En hoe waarderen burgers de inzet van NL-Alert? Op deze vraag krijgt u ook antwoord. Benieuwd naar de resultaten, lopende onderzoeken en onze onderzoeksagenda? Lees snel verder.

Veel leesplezier,
Lectoraat Crisisbeheersing
Recent verschenen
Inzichten die van invloed zijn op zorgcontinuïteit
Wat is in de coronacrisis van invloed op zorgcontinuïteit? Het lectoraat Crisisbeheersing heeft dit onderzocht door te spreken met Directeuren Publieke Gezondheid en experts bij de GHOR. Uit de gesprekken komen inzichten naar voren die bij een uitbraak als deze voor een enorme uitdaging zorgen qua crisisbeheersing en zorgcontinuïteit. Benieuwd naar de inzichten? 
Bekijk de inzichten
 
Burgers waarderen de inzet van NL-Alert
Burgers waarderen over het algemeen de inzet van NL-Alert. Dat is de belangrijkste conclusie  uit onderzoek naar de ervaringen van burgers met NL-Alert door het lectoraat Crisisbeheersing. Onze onderzoekers roepen veiligheidsregio's op om niet te terughoudend te zijn met het uitsturen van een NL-Alert. 
Bekijk de resultaten
 
Update: burgemeesters en de kunst van het simultaan schaken
Opnieuw zijn twintig burgemeesters gevraagd naar hoe zij de coronacrisis tot nu toe ervaren en wat hun grootste zorgen zijn. "Van burgemeesters wordt nu veel gevraagd. Zij moeten zich ontpoppen tot simultaanschakers", aldus lector Crisisbeheersing Menno van Duin. Meer weten over ouderrollen als troost bieden, stimuleren en corrigeren die naar voren komen in de tweede tussenrapportage?
Bekijk de tussenrapportage
 
Succesfactoren: veiligheidsregio's en implementatie landelijk beleid
Hoewel veiligheidsregio's onderling van karakter verschillen, tonen ze nu meer dan ooit hun gemeenschappelijke kant. Mede door de centrale positie van de voorzitters van de veiligheidsregio's is in de coronacrisis een stevige rol voor de veiligheidsregio's weggelegd. "De veiligheidsregio is een geschikt 'vehikel' gebleken om landelijk beleid regionaal en lokaal vorm te geven en geïmplementeerd te krijgen", zegt lector Crisisbeheersing Menno van Duin. Benieuwd naar succesfactoren uit de eerste weken van de crisisbeheersing?
Bekijk de succesfactoren
 
Hoe betrokken zijn gemeenteraden bij veiligheidsregio's?
Het IFV heeft in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid de betrokkenheid van gemeenteraden bij de veiligheidsregio's onderzocht. Aanleiding hiervoor was een motie die in 2019 in de Tweede Kamer is aangenomen. De minister werd opgeroepen het kennisniveau van gemeenteraadsleden over rampenbestrijding en crisisbeheersing te vergroten. Het rapport met conclusies en best practices staat voor u klaar.
Bekijk de best practices
 
Lopende onderzoeken
Doe mee en win! Help en verbeter de publicaties crisisbeheersing 
We zijn benieuwd naar gebruik, waardering en bekendheid van diverse kennisdocumenten en publicaties crisisbeheersing. Wilt u daarom even onze vragenlijst invullen? Het invullen kost slechts tien  minuten. Dankzij uw antwoorden kunnen we kennisdocumenten en publicaties crisisbeheersing voor u verder verbeteren. En u maakt kans op een mooi geschenk. Onder de deelnemers verloten we vijftien keer het boek Lessen uit crises en mini-crises 2018.
Start de vragenlijst
 
Agenda van het lectoraat
Onderzoek naar flexibiliteit GRIP en eigentijdse invulling bevolkingszorg
Onze onderzoekers waren (vrijwel) fulltime bezig met coronawerk. Nu de situatie lijkt te stabiliseren, pakken we steeds meer 'reguliere' onderzoeken op . Zo gaan we onderzoek doen naar de flexibiliteit van GRIP, een eigentijdse invulling van bevolkingszorg en een toolkit ontwikkelen voor hulpverleners na terroristische aanslagen. En uiteraard verschijnt eind van het jaar ons jaarboek ‘Lessen uit crises en mini-crises’. Parallel blijven we contact houden met het LOT-C en ondersteunen we veiligheidspartners waar nodig.
Bekijk de onderzoeksagenda
 

Contact met het lectoraat


      Vragen over onze werkzaamheden of onderzoeken? Neem contact op via crisisbeheersing@ifv.nl.

      Op de hoogte blijven van ander nieuws van het IFV? Meld u aan voor de andere nieuwsbrieven.
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook