Veiligheidsregio’s verstevigen informatiepositie in cyberdomein  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief Programma Informatievoorziening - juni 2020
 
 
Samen slimmer met data
Dit is de eerste editie van een splinternieuwe nieuwsbrief van het Programma Informatievoorziening (IV). We houden u hiermee graag op de hoogte van alle ontwikkelingen die zich in en rond het programma afspelen. Het eerste programma (2015-2020) ronden we dit najaar af. Over de resultaten leest u onder andere in deze nieuwsbrief. Ook zal ons IV-event op 24 november a.s. in het teken staan van deze resultaten én het vervolg (meer informatie volgt later). Het Programma IV 2020-2025 staat al in de startblokken met veel nieuwe projecten en activiteiten op thema’s als informatiegestuurd werken (en Business Intelligence), continuïteit (en digitale weerbaarheid) en uitwisseling van gegevens (data) tussen partners in de veiligheidsketen. Contactpersoon: guus.zijlstra@ifv.nl.
Lees meer
 
ISAC: goed voorbereid op cyberaanvallen
Op 25 juni jl. ondertekenden de leden van het Programma Overleg Informatievoorziening het instellingsbesluit voor een VR-ISAC, Information Sharing and Analysis Centre voor veiligheidsregio’s. Met de instelling van de VR-ISAC wordt gehoor gegeven aan de wens van bestuur en directies van veiligheidsregio’s te helpen met het voorbereiden en acteren op digitale verstoringen. Ook is aansluiting op bestaande landelijke gremia met betrekking tot cyberveiligheid geborgd.

Veel andere (met name vitale) sectoren hebben al een ISAC. In een ISAC kan in een vertrouwelijke setting informatie over cyberincidenten, dreigingen, kwetsbaarheden en maatregelen worden uitgewisseld. Ook worden best practices en leerpunten besproken. De VR-ISAC past geheel in de visie van het Programma IV 2020-2025 en wordt binnen het thema Continuïteit verder uitgewerkt door de vakgroep Informatieveiligheid, waarvan een aantal leden deel uit zal maken van de VR-ISAC. Meer informatie: ricardo.kleijweg@ifv.nl
Lees meer
 
Pilot registratie personeelsgegevens
Om landelijk goede statistieken te kunnen maken én de registratie van personeelsgegevens in een regio slim te organiseren is het belangrijk dat we van elkaar weten hoé we registreren. Wat valt bijvoorbeeld allemaal onder de term ’medewerker’ of hoe zitten de verschillende functiehuizen precies in elkaar. Ook heeft bijvoorbeeld de term ‘vrijwilliger’ in de ene regio een andere definitie dan in een andere regio. Om alle regionale data te kunnen vergelijken is dus afstemming nodig. Naast het vaststellen van een paar landelijke definities (kernregistratie personeel) zijn er ook technische oplossingen mogelijk om van verschillende data -appels en peren- toch allemaal appels te maken. Vijf regio’s hebben het voortouw genomen om te bepalen wat er precies nodig is. Contactpersoon: ricardo.kleijweg@ifv.nl
Lees meer
 
VeRA is 5 jaar: architectuur in ontwikkeling
Vijf jaar geleden heeft het Veiligheidsberaad de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van de informatievoorziening van de veiligheidsregio’s; de Veiligheidsregio Referentiearchitectuur (VeRA). Alle opgebouwde kennis en expertise is gebundeld op de -recent vernieuwde- wiki VeRA Online. Steeds meer wordt onder architectuur gewerkt, maar het vraagt continue aandacht.

Als u een project start is het belangrijk dat u weet welke systemen met elkaar communiceren en welk effect de veranderingen door dit project hebben op welke (werk)processen. Dit is in kaart te brengen met bijvoorbeeld een PSA (Project Start Architectuur). En met een informatieplattegrond kunt u snel zien welke informatie in welke systemen zit. Dit soort ‘platen’ helpen ook het gesprek aan te gaan over architectuur. U vindt deze (en meer) op VeRA Online. De inhoud is vooral bedoeld voor informatiemanagers en informatiearchitecten. Projectleiders, inkoopadviseurs of andere collega’s die te maken hebben met (verander)processen kunnen terecht bij de informatiespecialist in de regio. Contactpersoon: ricardo.kleijweg@ifv.nl
Lees meer
 
Corona in beeld
Veel collega’s die betrokken zijn het Programma IV, zowel van de veiligheidsregio’s als van het IFV, zetten zich tijdens de coronacrisis in voor goede informatievoorziening rondom (de gevolgen van) dit virus. Sommigen vanuit het Landelijk Operationeel Team Corona (LOT-C). Snel na de uitbraak van het Covid-19 virus in ons land hebben we vanuit dit team een landelijk beeld van corona kunnen samenstellen in het Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) en een dagelijkse monitor gepresenteerd. Ook hadden we al snel de kaarten van het RIVM over de besmettingsgraad in Nederland in Geo4OOV toegevoegd. Zo zijn dit soort landelijk beheerde voorzieningen actueel en relevant voor de informatiebehoefte van heel Nederland. Contactpersoon: guus.zijlstra@ifv.nl. Volg het LOT-C ook op LinkedIn.
Lees meer
 

In de volgende nieuwsbrief o.a.: de Omgevingswet, het ICT-verkeersplein, het landelijk koppelvlak en de collegiale toetsing informatieveiligheid.


Vragen, reacties en suggesties zijn van harte welkom via het mailadres: informatievoorziening@ifv.nl o.v.v. nieuwsbrief.

Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Programma Informatievoorziening 2020-2025 dat gezamenlijk wordt uitgevoerd wordt door het IFV en de veiligheidsregio’s, in opdracht van het Veiligheidsberaad. Vanuit het motto ‘Samen slimmer met data’ werken we aan een solide en toekomstbestendige informatievoorziening waarbij data op een slimme manier wordt ingezet voor een veilige en efficiënte incidentbestrijding, risico- en crisisbeheersing. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.