Kerncijfers incidenten - Omgevingswet- Dashboardbattle  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief Programma Informatievoorziening - oktober 2020
 
Samen slimmer met data 
En we gaan door! Het Programma Informatievoorziening 2020-2025 is vastgesteld in het Veiligheidsberaad van 14 september jl! Contactpersoon: guus.zijlstra@ifv.nl
Lees meer
 
Online dashboard over incidenten brandweer
Eind augustus is in samenwerking met de veiligheidsregio’s het openbare dashboard Kerncijfers Incidenten gepubliceerd. Je vindt hier informatie over het aantal en type incidenten (brand en hulpverlening en alarm) dat is binnengekomen bij de meldkamers en de reactietijden van de brandweer bij deze incidenten. Het dashboard Incidenten is één van de producten van het nieuwe Kenniscentrum Informatiegestuurde Veiligheid van het IFV. Het programma IV is nauw betrokken bij dit kenniscentrum. Onder andere de Kernregistratie Incidenten, één van de resultaten van dit programma, staat aan de basis van dit dashboard. Daarnaast levert het programma kennis en expertise op het gebied van dataverzameling en afspraken over het gebruik van gezamenlijke data. Contactpersoon: kim.devalk@ifv.nl
Lees meer
 

Dashboardbattle 
Op 15 september jl. vond de ‘Dashboardbattle 2.0’ plaats, georganiseerd door de vakgroep BI (Business Intelligence). Net als vorig jaar betrof het een ware battle tussen veiligheidsregio’s die hun beste dashboard presenteerden. Middels ingestuurde filmpjes én live pitches werd feedback gegeven door een vakkundige jury en konden de deelnemers aan deze online sessie stemmen op het beste dashboard. Publiekswinnaar was VR Amsterdam-Amstelland. En de jury koos het dashboard van VR Zuid-Holland-Zuid als favoriet. Bekijk hier het sfeerfilmpjeContactpersoon: jolande.van.balen@vrmwb.nl
Lees meer
 
Voorbereid op de Omgevingswet?
1 januari 2022 is de nieuwe datum dat de Omgevingswet in werking treedt. Verschillende overheden zijn zich steeds meer bewust van de impact. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen (ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water). Er komt meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Het uitgangspunt wordt ’ja mits’ in plaats van ‘Nee tenzij’. De doorlooptijd van een vergunningverlening gaat van 26 naar 8 weken. Dit heeft ook grote impact op de veiligheidsregio’s. Vanuit het IFV en Brandweer Nederland zijn verschillende collega’s betrokken. In samenwerking met het programma IV is de Productdienstencatalogus en de Zaaktypecatalogus opgeleverd (beiden toegankelijk via MijnBrandweer). Hierin staan alle producten, diensten en zaaktypen van regio’s beschreven. Heb je vragen over de Omgevingswet of vragen over aansluiting op het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet)? Via Mijnbrandweer heb je toegang tot het Loket Omgevingswet. Geen toegang? Neem contact op met één van de contactpersonen: guus.welter@ifv.nl of marijke.besselink@ifv.nl
Lees meer
 
Slim gegevens ophalen en delen
Eén van de oplossingen waar we aan werken vanuit het Programma IV is - wat wij noemen- het ‘landelijk koppelvlak’. Het idee is om realtime data uit verschillende bronnen (organisaties) via één koppeling op te halen (bijvoorbeeld van actuele verkeersinfo en brugopeningen) en deze voor meerdere doeleinden te gebruiken (bijvoorbeeld voor specifieke geografische kaarten (geo4oov.nl) of voor het situatiebeeld in het landelijk Crisis Management Systeem, LCMS). Dat is slim, want dat voorkomt onder andere dat je voor dezelfde data veel meer dubbele (dure) koppelingen moet maken of data dubbel opslaat. De pilot is bijna afgerond. Er zijn dan 5 koppelingen gerealiseerd. Vanaf 2021 zal het landelijk koppelvlak een structurele voorziening zijn, gekoppeld aan het ICT-verkeersplein, dat de gewenste realtime data ontsluit voor de veiligheidsregio’s én voor partners. Het landelijk koppelvlak draagt hiermee bij aan het informatiegestuurd werken. Contactpersoon: jeroen.sannen@ifv.nl
Lees meer
 
Gegevenswoordenboek veiligheidsregio’s
In navolging van andere sectoren is gestart met de inrichting van een gegevens-woordenboek voor veiligheidsregio’s (opvolger Firebrary). Je vindt hier straks een verzameling van vastgestelde definities en afkortingen voor veiligheidsregio’s. Dat we met eenduidige taal werken is essentieel voor een netwerkorganisatie als de veiligheidsregio. Alleen dan kan informatie beter en sneller worden uitgewisseld. Ook is het beter mogelijk gegevens te vergelijken voor bijvoorbeeld landelijke statistieken of onderzoeken. Op dit moment is al een basisvulling gerealiseerd, maar er wordt nog hard gewerkt aan de presentatie en verdere vulling van het boek. Input of andere suggesties? Graag! Contactpersoon: ninke.maes@ifv.nl
Lees meer
Twitter
 
IV-event 2020 
Op dinsdag 24 november a.s. vindt het jaarlijkse IV-event plaats van het programma IV. Dit keer een online editie. De resultaten van de afgelopen 5 jaar worden uitgelicht, we zoomen in op actuele ontwikkelingen en de speerpunten van het nieuwe programma én je kunt je opgeven voor verdiepende themasessies. Doel? Kennis en ervaringen delen om samen slimmer met data te worden! Een definitieve uitnodiging volgt. Nu al aanmelden? Mail naar: informatievoorziening@ifv.nl Contactpersoon: marjolein.verberne@ifv.nl
In de volgende nieuwsbrief:  o.a. innovatie en iNowit, de flexibele basis (grondplaat), ambassadeurs en een update van verschillende samenwerkingen op het gebied van IV.
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Programma Informatievoorziening 2020-2025 dat gezamenlijk uitgevoerd wordt door de veiligheidsregio’s en het IFV, in opdracht van het Veiligheidsberaad. Vanuit het motto ‘Samen slimmer met data’ werken we aan een solide en toekomstbestendige informatievoorziening waarbij data op een slimme manier wordt ingezet voor een veilige en efficiënte incidentbestrijding, risico- en crisisbeheersing. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.