Impact van de coronacrisis op gemeenten: derde tussenrapportage én meer  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Oktober 2020
 
In deze nieuwsbrief vindt u de derde tussenrapportage ‘De impact van de coronacrisis op gemeenten’. Verder leest u over de lopende onderzoeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Slachtoffer Informatie Systeem (SIS) en de eigentijdse invulling van bevolkingszorg. Ook vindt u de nieuwste blog van Menno en maken we de datum bekend van de virtuele plug-in sessie ‘ Lessen uit crises en mini-crises 2019’.
 
Veel leesplezier,
Lectoraat Crisisbeheersing
 
Recent verschenen
Impact van de coronacrisis op gemeenten: 3e tussenrapportage
Zeven maanden na de uitbraak van het coronavirus in Nederland heeft het lectoraat Crisisbeheersing de derde tussenrapportage opgeleverd over de impact van de coronacrisis op gemeenten
Lees meer
 
Virtuele plug-in sessie 'Lessen uit crises en mini-crises 2019'
Eind november verschijnt het achtste jaarboek waarin vijftien bijzondere gebeurtenissen uit het jaar 2019 worden beschreven en beschouwd. Ter gelegenheid van dit jaarboek organiseert het lectoraat Crisisbeheersing op woensdag 25 november a.s. van 15.00 - 16.45 een virtuele plug-in sessie. 
Overzicht kennisevents
 
Lopende onderzoeken
De toekomst van de landelijke aanpak SIS
Het lectoraat Crisisbeheersing doet onderzoek naar de verwachtingen van burgers ten aanzien van het Slachtoffer Informatie Systeem (SIS). Welke informatiebehoefte hebben burgers ten aanzien van verwanteninformatie en dienstverlening? Ook wordt er gekeken naar de ervaringen in andere westerse landen met verwanteninformatie. 
Bekijk de onderzoeksagenda
 
Bevolkingszorg: een eigentijdse invulling
In verschillende veiligheidsregio's worden allerlei nieuwe ideeën ontwikkeld om op creatieve wijze invulling te geven aan de gemeentelijke taken ten tijde van incidenten en (mini-)crises. Het lectoraat Crisisbeheersing brengt van een aantal veiligheidsregio's in kaart op welke wijze zij invulling geven aan bevolkingszorgprocessen en welke ervaringen zij hiermee inmiddels hebben opgedaan.
Lees ook: De rol van bevolkingszorg in de coronacrisis
 
Over het lectoraat
Nieuwe blog: Democratie in ere hersteld
Er zou gebrek aan controle van de democratie zijn maar feitelijk is het nauwelijks een issue (geweest). Lector crisisbeheersing Menno van Duin geeft zijn visie in zijn meest recente blog. 
Lees de blog
 
Artikel 'ongekende crises corona en veerkracht'
Na een ramp of crisis ontstaan er allerlei nieuwe formele en informele hulpstructuren - een teken van veerkracht dat we de afgelopen maanden ook tijdens de coronacrisis hebben gezien. Menno van Duin geeft in Impact Magazine zijn visie op de theorie rond ontwrichting en veerkracht in roerige tijden. 
Lees meer
 

Contact met het lectoraat


      Vragen over onze werkzaamheden of onderzoeken? Neem contact op via crisisbeheersing@ifv.nl.

      Op de hoogte blijven van ander nieuws van het IFV? Meld u aan voor de andere nieuwsbrieven.
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook