Nieuwsflits: onderzoek multifuel tankstations | Blog: zijn zonnepanelen het nieuwe asbest?   |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsflits lectoraat Energie- en transportveiligheid (okt 2020)
 

Ontwikkelingen in de energietransitie gaan razend snel. Denk aan het rijden met elektrische auto's: waar dient u rekening mee te houden in parkeergarages als het gaat om brandveiligheidsmaatregelen? Een andere ontwikkeling is de toename van het aantal branden met zonnepanelen. Hoe schadelijk zijn dat soort branden nu eigenlijk? In deze nieuwsflits leest u er over in onze rapporten en blog. 

Veel leesplezier,
Lectoraat Energie- en transportveiligheid
Recent verschenen
Brandveiligheidsmaatregelen voor parkeergarages met elektrische voertuigen.
Elektrisch aangedreven voertuigen zijn niet meer weg te denken uit ons straatbeeld. Deze voertuigen worden ook geparkeerd en opgeladen, onder meer in parkeergarages. Het parkeren en opladen brengt een aantal specifieke risico's met zich mee. 

Lees meer
 
Woensdag 1 juli 2020 woedde er een brand in de Singelgarage in Alkmaar. Een brand waar een elektrisch voertuig bij was betrokken, maar niet de oorzaak was. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (VRNHN) zijn gezamenlijk een onderzoek gestart naar deze brand en het brandweeroptreden. 
Bekijk het onderzoek
 
Handreiking EOS op daken collectieve woongebouwen
We wisten al van EOS in woonwijken, bij fabrieken en op evenementen. Maar nu dus ook op daken. In deze handreiking worden de risico's van Elektriciteit Opslag Systemen (EOS) op daken van collectieve woongebouwen nader verkend. Ook krijgen adviseurs risicobeheersing en de incidentbestrijding van de brandweer handvatten aangereikt hoe hiermee om te gaan. 
Bekijk de handreiking
 
Op 13 oktober vond er een webinar plaats waar de handreiking EOS werd besproken. U kunt deze via onderstaande link terugkijken.
Bekijk het webinar
 
Veiligheidsaspecten van waterstof in een besloten ruimte
De aanwezigheid en het gebruik van zuiver waterstof in een besloten ruimte zoals een woning, roepen veel vragen op over het veilig gebruiken van waterstof. Vanuit het lectoraat is het initiatief gekomen om een literatuuronderzoek uit te voeren naar de veiligheidsaspecten van het gebruik van waterstof in een besloten ruimte. 
Bekijk de resultaten
 
Lopende zaken
Het lectoraat is altijd in beweging en heeft een groot aantal onderzoeken en rapporten in de planning staan. Zo is er een onderzoek naar dompelcontainers gestart, wordt er gewerkt aan de opbouw van een database met incidenten met alternatief aangedreven voertuigen en richten we ons op kennisbundels over veiligheid rondom de energietransitie.

Bekijk de onderzoeksagenda
 
Uitgelicht: onderzoek veiligheid multifuel tankstations
Medio december verschijnt het onderzoek naar de veiligheid van MFT-stations wat we in opdracht van het Ministerie van I&W en in samenwerking met het RIVM uitvoeren. Er wordt o.a. onderzoek gedaan naar de specifieke veiligheidseffecten als gevolg van het combineren van verschillende (duurzame) brandstoffen ('domino-effecten') op een klein oppervlak.
 
Over het lectoraat
Zijn zonnepanelen het nieuwe asbest?
Het aantal branden met zonnepanelen neemt toe. Momenteel wordt binnen het lectoraat een vooronderzoek verricht om de aard en omvang van de problematiek nader in beeld te krijgen. Op basis van dit vooronderzoek zal, in samenwerking met relevante partners, onderzoek gedaan worden. Het project resulteert in een landelijke richtlijn voor de aanpak van branden waarbij zonnepanelen betrokken zijn. Lector Nils Rosmuller blogt over dit actuele onderwerp. 
Lees de blog
 

Contact met het lectoraat


Vragen over onze onderzoeken of ons werk? Neem contact op met projectcoördinator Judith Sonneveld.

Op de hoogte blijven van ander nieuws van het IFV? Meld u aan voor de andere nieuwsbrieven.

Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook