Ontwikkelingen cyberdomein en Dashboard Nieuwjaarsincidenten  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief Programma Informatievoorziening - december 2020
Ontwikkelingen in het cyberdomein
De hack bij de gemeente Lochem of de universiteit Maastricht, de Citrix-hack; de keerzijde van de digitalisering zorgt voor veel ontwikkelingen in het cyberdomein. Nog vers in het geheugen ligt de ransomware-aanval bij de VNOG. Tijdens het IV-event op 24 november jl. gingen Diemer Kransen, directeur VNOG en voorzitter POI (Programma Overleg Informatievoorziening) en Jeroen Brouwer, CISO VR Twente en voorzitter VR-ISAC hierop in. Deze sessie is terug te vinden via de terugblik digitaal IV event. Binnen het thema ‘Continuïteit’ van het Programma Informatievoorziening 2020-2025 worden veel initiatieven gestart. Bijvoorbeeld het uitwerken van een versterkingsprogramma cyber security om ons goed voor te bereiden op digitale dreigingen en daarmee gezamenlijk de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio’s en het IFV te verhogen. Een aantal ontwikkelingen lichten we uit in deze nieuwsbrief.
Lees meer
 
ICT-verkeersplein 

Ook het landelijk ICT-netwerk (het ‘verkeersplein’) vergroot de weerbaarheid van veiligheidsregio’s. De verwachting is dat eind 2020 alle regio’s hierop zijn aangesloten. Belangrijke landelijke voorzieningen LCMS, ELO, SIS en Geo4OOV worden via dit robuuste netwerk aangeboden. Binnenkort worden de BI-voorziening en het Landelijk Koppelvlak aan dat rijtje toegevoegd. Het verkeersplein vormt een solide basis om data uitwisseling tussen regio’s onderling en partners mogelijk te maken. Zo is recent het netwerk van de Politie met onder andere GMS-data gekoppeld en eerder al het netwerk GHOR-GGD. De voorbereidingen om de netwerken van Rijkswaterstaat en Defensie aan te sluiten zijn gestart. Tot slot loopt er een verkenning naar de mogelijkheden voor Identity & Acces Management (IAM). Hierbij is kortweg het doel om de toegang tot de verschillende aangesloten systemen en applicaties zo eenvoudig (en veilig!) mogelijk te organiseren. Er volgt nog  een roadmap waarin al deze ontwikkelingen in samenhang worden gepresenteerd.
Contact: verkeersplein@ifv.nl of freerk.dijkstra@ifv.nl

Virtual Assistent ondersteunt crisisteams met A.I. 
De veiligheidsregio Fryslân heeft onderzocht hoe Artificial Intelligence (A.I.) kan worden ingezet om de Informatiemanager in CoPI en ROT te helpen bij de beeldvorming tijdens een groot incident of crisis. Hieruit blijkt dat A.I. daadwerkelijk kan helpen om steeds grotere hoeveelheden data en realtime-informatie voor de crisisorganisatie te ontsluiten. In een gelegenheidscoalitie van meerdere veiligheidsregio's wordt in een pilot gekeken hoe zo'n virtuele assistent kan worden ingezet in een operationele omgeving. Een interview met Johan Haasjes en Guus Zijlstra over deze innovatieve tool, de aanpak en het samenwerken in een coalitie.
Lees meer
 
Ambassadeurs in beeld 
Sinds dit jaar kent het Programma Informatievoorziening ‘ambassadeurs’. Natuurlijk zijn collega’s die actief zijn binnen één of meerdere gremia van het programma al automatisch ambassadeurs, maar hier bedoelen we juist die collega’s die niet persé een ‘I’-achtergrond hebben en dichtbij de primaire processen van onze organisaties zitten. Zij kunnen goed een brug slaan tussen de soms complexe wereld van informatievoorziening en de (taal van de) gebruikers. De inzet van ambassadeurs is dan ook geheel in lijn met de visie van het programma om de digitale wereld met de fysieke wereld te verbinden. Een (Teams-)interview met één van de kersverse ambassadeurs, Ymko Attema, die zijn mening geeft over informatievoorziening en uitlegt wat de Database Brandonderzoek is.
Lees meer
 
Dashboard Nieuwjaarsincidenten
Ieder jaar wil heel Nederland op 1 januari weten hoeveel incidenten er hebben plaatsgevonden tijdens Oud&Nieuw. Al jaren telt het IFV deze handmatig op om antwoord te kunnen geven op die vraag. Cijfers die de media graag overnemen om te publiceren. Dat moet anders kunnen! Op dit moment wordt door collega's van het IFV hard gewerkt aan een landelijk Dashboard Kerncijfers Nieuwjaarsincidenten. Middels een grotendeels geautomatiseerde vragenlijst worden relevante gegevens opgehaald bij alle veiligheidsregio's. In het openbare dashboard kan iedereen informatie vinden over het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling. Deze aantallen worden op verschillende manieren weergegeven. De bezoeker kan zelf een selectie maken op veiligheidsregio en gemeenteniveau. Het dashboard wordt gevuld met GMS data. De beschikbaarheid van deze data is een verdienste van het vorige Programma Informatievoorziening dat de ontsluiting van data rechtstreeks uit het GMS mogelijk maakte. Tot 1 januari a.s. worden nog diverse doelgroepen geïnformeerd over de komst van dit dashboard. Het is de bedoeling dat het dashboard op 1 januari 2021 live gaat via kerncijfers.ifv.nl  
Terugblik IV-event 24 november 2020
Was jij erbij 24 november? Een bomvol programma bracht deelnemers een hoop kennis en inspiratie op het gebied van informatievoorziening. De eerste keer als digitale variant en met 325 deelnemers een groot succes! Wil je (nog) iets terugkijken? Dat kan op de terugblik digitaal IV event.
Volgende keer in de nieuwsbrief: GMS-data in de Datakluis, het Gegevenswoordenboek voor veiligheidsregio’s, de Grondplaat en iNowit.

Vragen, reacties en suggesties zijn van harte welkom via het mailadres: programmaiv@ifv.nl o.v.v. nieuwsbrief.
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Programma Informatievoorziening 2020-2025 dat gezamenlijk wordt uitgevoerd wordt door het IFV en de veiligheidsregio’s, in opdracht van het Veiligheidsberaad. Vanuit het motto ‘Samen slimmer met data’ werken we aan een solide en toekomstbestendige informatievoorziening waarbij data op een slimme manier wordt ingezet voor een veilige en efficiënte incidentbestrijding, risico- en crisisbeheersing. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.