e-mailnieuwsbrief over industriële veiligheid

  |  bekijk online  |  afmelden
 
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - mei 2017
 
Bedrijven scoren redelijk met ‘ageingbeleid’
In de eerste drie maanden zijn 47 bedrijven tijdens een Brzo-inspectie op het thema ageing onderzocht. De voorlopige eerste indruk is dat bedrijven ‘redelijk’ scoren met hun beleid en maatregelen om de risico’s van verouderde installaties en techniek te beheersen.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Stand van zaken alternatieve blusmiddelen
Het LEC BrandweerBRZO heeft het bureau KSS opdracht gegeven een verkennend onderzoek naar mogelijke alternatieven voor fluorhoudend blusschuim uit te voeren. De urgentie voor de verkenning is hoog, omdat de verwachting is dat Europese regelgeving op termijn het gebruik van fluorhoudend schuim zal verbieden.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Database bedrijfsbrandweren in gebruik
De Database bedrijfsbrandweren is gereed en gevuld. De informatie uit de database wordt door het LEC BrandweerBRZO gebundeld en verstrekt aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Roadmaps Duurzame Veiligheid 2030
Op een aantal thema’s rond de chemische industrie worden ‘roadmaps’ opgesteld voor het verder verbeteren van de veiligheid van de Nederlandse chemiesector in de komende jaren.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Besluit personeel veiligheidsregio’s onder de loep
Het ministerie van VenJ heeft het LEC BrandweerBRZO gevraagd mee te denken over de functies die in het Besluit personeel veiligheidsregio’s moeten worden opgenomen om de vakbekwaamheid voor bedrijfsbrandweerfuncties beter wettelijk te verankeren.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
BRZO+ leidinggevendendag: samenwerken in eenheid 
Tijdens de leidinggevendendag bespraken de vertegenwoordigers van de inspectiediensten de eerste hoofdlijnen van het verder verbeteren van de onderlinge afstemming en samenwerking.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Rapport OvV: ‘Veiligheidsregio’s essentieel in Brzo-toezicht
Onderzoekers stellen vast dat het samenwerkingsprogramma BRZO+ van de veiligheidsregio’s en de inspectiediensten de professionaliteit van het toezicht op Brzo-bedrijven vergroot.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
PGS-teams onder hoogspanning
Het ministerie van I&M wil vóór de invoering van de nieuwe Omgevingswet alle PGS-richtlijnen, dus de hele Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, geactualiseerd en aangepast zien naar PGS nieuwe stijl.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Stoffenlijsten en waterbeheer
Recent sloeg de Unie van Waterschappen in het programma EenVandaag alarm over de in haar ogen gebrekkige informatievoorziening rond bedrijven met gevaarlijke stoffen.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Contact
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
www.brandweerbrzo.nl
infobrandweerbrzo@vr-rr.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin