e-mailnieuwsbrief over industriële veiligheid

  |  bekijk online  |  afmelden
 
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - augustus 2018
 
Project omgevingsveiligheid spooremplacementen in eindfase
In november wordt het afsprakenpakket, na drie jaar overleg, als advies aangeboden aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Haardvuursessie: verkenning publiek-private samenwerking bij industriële incidentbestrijding
Op 13 juni jl. kwamen, gestimuleerd door het LEC BrandweerBRZO, enkele kopstukken uit de veiligheidsregio’s en de Nederlandse chemieclusters bij elkaar. Een impressie.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
‘Betrouwbare koel- en bluswatervoorziening cruciaal voor last line of defense’
In 2017 hebben Brzo-inspecteurs van de veiligheidsregio’s het inspectiethema ‘ageing koel- en bluswaterleidingen’ uitgevoerd. Lees de conclusies.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Jaarverslag LEC BrandweerBRZO 2017
2017: een jaar vol activiteit in de vorm van opgeleverde producten en publicaties en twee druk bezochte kennisbijeenkomsten.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
“PGS-organisatie groeit mee met nieuwe industriële trends”
Eind dit jaar zijn de eerste PGS’en nieuwe stijl gereed om naar verwachting begin 2019 te worden vastgesteld door het Bestuurlijk Omgevingsberaad.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Contact
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
www.brandweerbrzo.nl
infobrandweerbrzo@vr-rr.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin