Ontwikkeling vakbekwaam blijven GHOR-rollen | Geslaagd seminar over psychosociale hulpverlening na aanslagen

  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg - november 2018
 
Onderzoek gestart naar operationele invulling van Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg
Dit is een inventariserend werkveld onderzoek, gericht op de operationele invulling van de rol van Hoofd Ondersteuning Geneeskundige Zorg (HON GZ) in de GHOR-regio’s.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Actualisatie didactisch concept GHOR opleidingen
Om de opleidingen tot ACGZ, HIN GZ en HON GZ verder te ontwikkelen worden uitgangspunten uit deze actualisatie hierin betrokken.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Actualisatie opleiding Hoofd informatie geneeskundige zorg
Met een aantal experts is er gekeken naar o.a. de huidige opzet en invulling van de opleiding.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Netwerkmiddag voor hoofden Informatie GZ en informatiecoördinatoren witte keten
Tijdens deze bijeenkomst werden kennis en ervaringen gedeeld en hebben schakelpunten tussen beide rollen elkaar leren kennen, zowel in de koude als in de warme fase.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Masterclass GHOR in de regio voor Ministeries J&V en VWS
De drie masterclasses gingen over de rol van de GHOR in de regio op de verschillende beleidsterreinen en domeinen.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Kwalificatiedossier DPG, voor zover het de GHOR taken betreft, vastgesteld
Volgens GGD GHOR Nederland is het proces nu optimaal doorlopen en is er een maximale betrokkenheid geweest.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Ontwikkeling vakbekwaam blijven GHOR-rollen
De GHOR Academie is in samenwerking met drie GHOR-regio’s gestart met het uitwerken van een visie op bekwaam blijven.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Geslaagd seminar over psychosociale hulpverlening na aanslagen
Tijdens deze interactieve dag vertelden gastsprekers uit Londen en Brussel over hun ervaringen met psychosociale hulp na een terroristische aanslag.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Actualisatie Landelijk protocol OvD-G 2.0 en Brondocument basiskennis GHOR
Wij nodigen u uit om punten of opmerkingen in te brengen die meegenomen moeten worden in de actualisatie.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Foto header: VGGM – GHOR Gelderland-Midden, fotograaf Harry van Schoonhoven 
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook