Pilot commandovoering: tijd voor analyse en afronding | Netwerkdag Crisiscommunicatie

  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Fysieke Veiligheid.nieuws - 24 januari 2019
Pilot commandovoering: tijd voor analyse en afronding
Ruim vijftig officieren van dienst (OvD's) vervulden het afgelopen anderhalf jaar de rol van onderzoeker in de pilot commandovoering. Een eerste analyse van de verzamelde gegevens.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Inventarisatie inzet NL-Alert 2013-2017
Het lectoraat Crisisbeheersing heeft een inventariserend onderzoek gedaan naar het gebruik van NL-Alert in de jaren 2013-2017. NL-Alert is 213 keer ingezet, waarvan 191 keer bij een brand. Het alarmeringssysteem wordt steeds vaker gebruikt: van 21 incidenten in 2013 naar 68 incidenten in 2017.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Natuurbranden in Nederland
Deze maand verscheen in het vakblad Geografie een mooi artikel over natuurbrandbeheersing in Nederland. Hierin komt collega Ester Willemsen uitgebreid aan het woord over o.a. het natuurbrandverspreidingsmodel en de risico-index natuurbranden.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Terugblik op het IFV Kennissymposium
Thema's zoals duurzaamheid, informatisering en digitalisering worden steeds belangrijker. Hoe beïnvloeden deze thema's de fysieke veiligheid van Nederland? Een korte terugblik en overzicht van de thema’s die op het programma stonden.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Schuilen of ontruimen/evacueren bij incidenten met gevaarlijke stoffen
Op onze website vindt u verschillende protocollen en andere documenten om te kunnen adviseren over de beschermende maatregelen schuilen of ontruimen/evacueren.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Netwerkdag Crisiscommunicatie
Wilt u kennis en ervaring delen over (dreigende) incidenten met andere vakgenoten uit de regio's? Kom dan op 1 februari 2019 naar deze netwerkdag.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Landelijk seminar inkoop veiligheidsregio's
Dit vijfde seminar op 7 februari 2019 staat in het teken van maatschappelijk verantwoord inkopen. Hoe gaan andere organisaties hiermee om en wat zijn de valkuilen en successen?
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Kennisevents
1 februari 2019
 
Netwerkdag Crisiscommunicatie  
 
Lees meer
7 februari 2019
 
Landelijk seminar inkoop veiligheidsregio's
 
Lees meer
15 februari 2019
 
Plug-in kennissessie: Lessen uit crises en mini-crises 2017
 
Lees meer
7 maart 2019
 
Netwerkdag LEC BrandweerBRZO: ColLECtieve denkkracht op scenario's
 
Lees meer
14 maart 2019
 
Incidentonderzoeksdag: een dag vol energie!
 
Lees meer
15 maart 2019
 
Netwerkdag OvD en AC bevolkingszorg
 
Lees meer
21 maart 2019
 
Transportveiligheid in de energietransitie
 
Lees meer
29 maart 2019
 
VRjong bijeenkomst
 
Lees meer
14 juni 2019
 
VRjong bijeenkomst
 
Lees meer
8 november 2019
 
VRjong bijeenkomst
 
Lees meer
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook