Nieuw: handreikingen buurtbatterijen en opslag lithium-ion-accu’s | Lectoren bloggen

  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Fysieke Veiligheid.nieuws - 20 februari 2019
Leren van fipronil-eieren, orkaan Irma en andere (mini-) crises
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Nieuw: handreikingen buurtbatterijen en opslag lithium-ion-accu’s
De handreikingen geven overheidspartijen en bedrijfsleven handvatten voor het omgaan met buurtbatterijen en de opslag van lithium-ion-accu's.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Transportveiligheid in de energietransitie
Welke alternatieven zijn er voor fossiele brandstoffen? Wat betekent dit voor de veiligheid en voor de incidentbestrijdingsrisico's? Tijdens deze bijeenkomst op 21 maart schetsen experts een beeld van de toekomstige transportsector en de hiermee gepaard gaande veiligheidsgevolgen. Meld u nu aan.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Blog Menno van Duin: Stankoverlast Alblasserdam houdt Nederland in zijn greep... 
"De casus van zaterdag 9 februari 2019 levert weer interessant studiemateriaal op en sterkt ons eens te meer om de komende tijd nader onderzoek te doen naar de belevingsaspecten van en rond NL-Alert.", aldus Menno van Duin.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Blog Nils Rosmuller: Geflikker en geknipper
In zijn meest recente blog schrijft Nils Rosmuller over zijn ervaringen met rijden in het donker over de Duitse Autobahn: “Dat geflikker en geknipper is bedoeld om medeweggebruikers te waarschuwen voor… tsja, voor wat eigenlijk? Waarschijnlijk voor iets ongewoons/gevaarlijks.”
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Netwerkdag OvD en AC Bevolkingszorg
Tijdens deze netwerkdag op 15 maart deelt u met uw collega’s van de 25 veiligheidsregio’s kennis en ervaringen over GRIP-incidenten, waar veiligheid en zorg elkaar ontmoeten. Ook gaat u in gesprek met externe partners die nauw met bevolkingszorg op dit terrein kunnen samenwerken.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Nieuwsbrief Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen
De projecten van het kenniscentrum in 2019, de pilot Talking Traffic en het onderzoek naar het gebruik van optische en geluidssignalen in de nacht zijn enkele onderwerpen uit deze nieuwsbrief van februari.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Dossier Ondergronds bouwen geactualiseerd
Nieuw zijn de meest recente versies van de items die horen bij de proceshandreiking Veiligheid ondergrondse bouwwerken. Ook de resultaten en aanbevelingen van het onderzoek naar constructieve veiligheid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn meegenomen.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Kennisevents
7 maart 2019
 
Netwerkdag LEC BrandweerBRZO: ColLECtieve denkkracht op scenario's
 
Lees meer
14 maart 2019
 
Incidentonderzoeksdag: een dag vol energie!
 
Lees meer
15 maart 2019
 
Netwerkdag OvD en AC bevolkingszorg
 
Lees meer
20 maart 2019
 
Bijeenkomst Meldings- en alarmeringsregeling (MAR)
 
Lees meer
21 maart 2019
 
Transportveiligheid in de energietransitie
 
Lees meer
29 maart 2019
 
VRjong bijeenkomst
 
Lees meer
29 maart 2019
 
Uitnodiging 3e Kennisevent Meldkamerontwikkelingen
 
Lees meer
14 juni 2019
 
VRjong bijeenkomst
 
Lees meer
19 juni 2019
 
Landelijke conferentie: Samenwerken aan veiligheid
 
Lees meer
8 november 2019
 
VRjong bijeenkomst
 
Lees meer
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook