|  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsflits Transportveiligheid - februari-maart 2019
 
 
 
Handreiking voor multidisciplinaire afstemming bij incidentbestrijding in wegtunnels
Deze nieuwe handreiking biedt hulpverleningsdiensten en Rijkswaterstaat concrete handvatten voor een uniforme samenwerking.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
21 maart 2019: Transportveiligheid in de energietransitie
Tijdens deze bijeenkomst staat de veiligheid van de energietransitie (VET) centraal. Welke gevolgen gaan hiermee gepaard voor de veiligheid van gebruikers, omwonenden en hulpverleners? Meld u nu aan!
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Literatuurstudie Tunnelbrandbestrijding
In deze studie naar brandbestrijding in wegtunnels staat de volgende vraag centraal: Wat is er in de internationale en Nederlandse literatuur bekend over de aanpak van tunnelbranden door de brandweer en welke factoren zijn daarbij van belang?
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
Nieuw: handreikingen buurtbatterijen en opslag lithium-ion-accu’s
De handreikingen geven overheidspartijen en bedrijfsleven handvatten voor het omgaan met buurtbatterijen en de opslag van lithium-ion-accu's.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
 
Infoblad Mobiliteit
Het infoblad Mobiliteit richt zich op de vraag: welke ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en infrastructuur zijn te onderscheiden en welke impact hebben zij op de veiligheid en hulpverlening?
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Communities of Practice batterypacks en waterstof
Om de ervaringen uit de praktijk met elkaar te delen en ervan te leren en de vele vraagstukken rond nieuwe toepassingen van energiebronnen te bundelen, heeft het IFV twee nieuwe Communities of Practice opgericht. In deze communities wordt door een breed scala aan instanties kennis ingebracht. 
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Blogs Nils Rosmuller
6 februari 2019: Geflikker en geknipper
 
Diverse vacatures op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling
Momenteel hebben wij verschillende vacatues op het gebied van onderzoek en kennisontwikkeling. Kijk op onze website voor meer informatie.  
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Nieuws van het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen
De projecten van het kenniscentrum in 2019, de pilot Talking Traffic en het onderzoek naar het gebruik van optische en geluidssignalen in de nacht zijn enkele onderwerpen uit deze nieuwsbrief van februari.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Stages en afstudeeropdrachten bij het lectoraat Transportveiligheid
Voor 2019 hebben we weer verschillende, leuke stages en afstudeeropdrachten, o.a. op het gebied van blockchain en transportveiligheid, veilige energietransitie en tunnelveiligheid. Bekijk onze website voor het meest actuele overzicht.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook