|  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsflits Transportveiligheid - juni 2019
 
 
 
Wat gebeurt er zoal rondom de energietransitie?
Dat we niet om de energietransitie heen kunnen is wel duidelijk. Maar positiever geformuleerd: wat kunnen en doe we er zoal mee binnen het lectoraat en het IFV?
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Terugblik op onze Transportveiligheidsdag: energietransitie
Op 22 maart stond de jaarlijkse transportveiligheidsdag van het lectoraat in het teken van de energietransitie. Centraal stond welke gevolgen de energietransitie heeft voor de transportveiligheid.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Actualisatie Infoblad Energietransitie
Met het oog op de komst van de Omgevingswet en ingegeven door de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) heeft het IFV in 2018 in opdracht van de Vakgroep Omgevingsveiligheid het infoblad Energietransitie opgesteld. De tweede editie verschijnt binnenkort.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
Community of Practice Battery Packs 
Tijdens de Community of Practice in april ging het vooral over ervaring met hulpverlening en incidentbestrijding: van battery packs in auto's tot fiets-accu's.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
 
Onderzoek effecten spoortraject Meteren-Boxtel
De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft het IFV opdracht gegeven om uit te zoeken wat de (verwachte) veiligheidseffecten zijn van een incident op de spoorlijn Meteren-Boxtel na de voorgenomen infrastructurele aanpassingen.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
Kennisdocumenten over Transportveiligheid
Twee handreikingen zijn geactualiseerd: Bestuurlijke handreiking openstellingsvergunning wegtunnels en Handreiking voorbereiding Spoorincidentbestrijding voor spoorpartijen en overheidshulpdiensten.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
 
Kennismaking Inge Trijssenaar
Inge Trijssenaar is vanaf 18 maart bij het IFV gedetacheerd als onderzoeker Transport- en omgevingsveiligheid bij de afdeling Onderzoek en Kennisdocumenten.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Twee jaar na dato
"In februari 2017 stond ik langs de IJssel in het promotiefilmpje van het lectoraat te vertellen dat ik nog veel moest leren. Inmiddels zijn we twee jaar verder." 
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
Talking Traffic
Het Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen is betrokken bij Talking Traffic, onderdeel van het initiatief 'Beter Benutten' van de rijksoverheid. Hierin werken de rijksoverheid, veiligheidsregio's en het bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid over weg, water en spoor te verbeteren in de drukste regio's.
Lees verder
Twitter LinkedIn Facebook
 
Samen werken aan veilig spoor
Het programma Samen werken aan veilig spoor is een initiatief van de acht veiligheidsregio's langs de HSL en Betuweroute, ProRail en de Nationale Politie. Binnen het programma wordt een verdergaande invulling gegeven aan de samenwerking tussen de hulpdiensten en ProRail in de voorbereiding op spoorincidenten en aan spoorincidentbestrijding.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Evenementenkalender
2 juli 2019: Landelijke themabijeenkomst spoorincidentbestrijding - samen werken aan veilig spoor
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook