Nieuwe trainees gestart bij het IFV

  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Fysieke Veiligheid.nieuws - 26 september 2019
Verbreding lectoraat Transportveiligheid met energieveiligheid
Om onze nauwe betrokkenheid bij een veilige energietransitie te benadrukken wordt de naam van ons lectoraat Transportveiligheid gewijzigd in lectoraat Energie- en transportveiligheid. 
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Onderzoek Toekomstverkenning brandveiligheid
De wereld om ons heen verandert snel. Welke invloed hebben maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de brandveiligheid?
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Nieuwe trainees gestart bij het IFV
Het tweejarige programma van het IFV combineert een boeiende en dynamische werkplek met een ontwikkeltraject in een groep van trainees.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Nominaties IFV-VVBA-scriptieprijs 2019 bekend
De drie genomineerden voor de IFV-VVBA-scriptieprijs 2019 zijn bekend. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens ons congres Fire Safety & Science.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Onderzoek Risicogroepen en brandveiligheid
Sommige groepen in de samenleving zijn kwetsbaarder voor brand dan andere. Welke risicogroepen zijn er? Op wie kan de brandweer zich het beste richten met haar voorlichtingscampagnes over brandveiligheid?
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Mooi gedaan!
Een terugblik op het belang en de voorbereidingen van het eerste Internationaal Examen Brandonderzoek.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Kennisevents
3+4 oktober 2019
 
Brandweerevent 2019
 
Lees meer
10 oktober 2019
 
Netwerkdag Water 2019
 
Lees meer
17 oktober 2019
 
Gezamenlijke aanpak ongekende crises: digitale ontwrichting
 
Lees meer
31 oktober 2019
 
Kennisdag: ‘Heb jij energie voor de toekomst?’
 
Lees meer
6 november 2019
 
Centralisten-dag 2019
 
Lees meer
6 november 2019
 
Vervolgsessie Meldkamerontwikkelingen
 
Lees meer
7 november 2019
 
Netwerkdag LEC BrandweerBRZO
 
Lees meer
8 november 2019
 
VRjong bijeenkomst
 
Lees meer
13+14 november 2019
 
12th International Congress Fire Safety & Science
 
Lees meer
15 november 2019
 
Inspiratiedag Vakbekwaam blijven
 
Lees meer
19 november 2019
 
Jaarcongres Relevant 2019: Veilige transitie!
 
Lees meer
19 november 2019
 
10e Brandsymposium: Brandrisico's voor cultureel erfgoed in beeld
 
Lees meer
18-21 november 2019
 
European Fire Safety Week
 
Lees meer
19+20 november 2019
 
International Safety Education Seminar (ISES)
 
Lees meer
21 november 2019
 
Landelijke congres Voorrangsvoertuigen
 
Lees meer
28 november 2019
 
Plug-in kennissessie De schade tijdens en na de crisis?
 
Lees meer
16 januari 2020
 
Samen de crisis managen!
 
Lees meer
 
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook