Samen kom je verder met de Basisprincipes van brandbestrijding  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Fysieke Veiligheid.nieuws - 15 oktober 2019
Infoblad mobiliteit voor veiligheidsregio's
Wat gaat er binnen nu en 10 jaar in Nederland gebeuren op het gebied van mobiliteit? Het Infoblad mobiliteit is opgesteld met het oog op de komst van de Omgevingswet en ingegeven door de Nationale Omgevingsvisie.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Update leergang Manschap ligt op schema
Nieuwe bijscholingen adviseurs veilige leefomgeving
De Brandweeracademie heeft twee bijscholingen gereed voor adviseurs veilige leefomgeving: Werken met de omgevingswet en Adviseren met impact.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Update leergang Manschap ligt op schema
Energietransitie bij een BRZO-bedrijf: zeven tips
In zijn nieuwste blog beschrijft lector Nils Rosmuller hoe een BRZO-bedrijf de invoering van hernieuwbare energie op zijn site heeft vormgegeven.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Update leergang Manschap ligt op schema
Leren van brandonderzoek
In het nieuwe casuïstiekboek Trends om van te leren ligt de focus op de toepassing van de Basisprincipes van brandbestrijding (voorheen De hernieuwde kijk op brandbestrijding).
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Update leergang Manschap ligt op schema
Update leergang Manschap ligt op schema
Vorig jaar is de leergang Manschap geëvalueerd. Een aantal verbeterpunten uit de evaluatie wordt nu doorgevoerd in de leergang. Daarnaast worden enkele landelijke ontwikkelingen meegenomen.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Update leergang Manschap ligt op schema
EU-project ASSISTANCE op dreef
Doel van dit project is de verschillende first responders (hulpverleners) in een incidentgebied beschermen en helpen door hun mogelijkheden en vaardigheden te verbeteren.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Kennisevents
17 oktober 2019
 
Gezamenlijke aanpak ongekende crises: digitale ontwrichting
 
Lees meer
31 oktober 2019
 
Kennisdag: ‘Heb jij energie voor de toekomst?’
 
Lees meer
5 november 2019
 
Kennissessie Koolmonoxide
 
Lees meer
6 november 2019
 
Centralisten-dag 2019
 
Lees meer
6 november 2019
 
Vervolgsessie Meldkamerontwikkelingen
 
Lees meer
7 november 2019
 
Netwerkdag LEC BrandweerBRZO Netwerkdag LEC
 
Lees meer
8 november 2019
 
VRjong bijeenkomst
 
Lees meer
13-14 nov. 2019
 
12th International Congress Fire Safety & Science
 
Lees meer
15 november 2019
 
Inspiratiedag Vakbekwaam blijven
 
Lees meer
18-21 nov. 2019
European Fire Safety Week
European Fire Safety Week
 
Lees meer
19 november 2019
European Fire Safety Week
Jaarcongres Relevant 2019: Veilige transitie!
 
Lees meer
19 november 2019
European Fire Safety Week
10e Brandsymposium: Brandrisico’s voor cultureel erfgoed in beeld
 
Lees meer
19-20 nov. 2019
European Fire Safety Week
International Safety Education Seminar (ISES)
 
Lees meer
21 november 2019
European Fire Safety Week
Landelijk congres Voorrangsvoertuigen
 
Lees meer
28 november 2019
European Fire Safety Week
Plug-in kennissessie De schade tijdens en na de crisis?
 
Lees meer
16 januari 2020
European Fire Safety Week
Samen de crisis managen!
 
Lees meer
 
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook