e-mailnieuwsbrief over industriële veiligheid

  |  bekijk online  |  afmelden
 
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - december 2019
 
Update invoering Omgevingswet december 2019
Staat ons een nieuw uitstel van de Omgevingswet te wachten of gaat er worden vastgehouden aan 1 januari 2021 als invoeringsdatum?
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
‘Deer Park’ werpt nieuw licht op tankputbranden
De enorme brand op de ITC tankterminal in Deer Park bij Houston, Texas, is een leerzame casus voor het Nederlandse BrandweerBRZO-werkveld.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Modellering warmtestralingscontouren is grondslag voor veilige brandweerinzet
De Gezamenlijke Brandweer Rotterdam werkt samen met DCMR, de VRR en de industrie aan een evaluatie en verbetering van mobiele tankputbrandbestrijding.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
Netwerkdag maakt uitdagingen en dilemma’s energietransitie zichtbaar
Gericht beleid voor risicobeheersing rond nieuwe energiebronnen bij Brzo-inrichtingen en risicorelevante bedrijven is nog niet goed geborgd. Lees het verslag van de netwerkdag van 7 november.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Netwerkdag LEC BrandweerBRZO 12 maart 2020
Thema van de netwerkdag is 'Industriële Veiligheid en de Omgevingswet'. Ingegaan wordt o.a. op de veranderingen binnen de taken, best practices, handreikingen en aandachtsgebieden.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook

Het LEC BrandweerBRZO is een samenwerkingsverband tussen het Instituut Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.  Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt de 25 Veiligheidsregio's bij de uitvoering van Brzo-taken. Tevens wordt het Ministerie van Justitie & Veiligheid door het LEC ondersteund. Om deze werkzaamheden uit te voeren ontvangt het LEC BrandweerBRZO jaarlijks een financiële bijdrage van het Rijk.
Contact
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
www.brandweerbrzo.nl
infobrandweerbrzo@vr-rr.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin