|  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - april 2020
 
BRZO+: eenduidigheid in coronatijd
Het Brzo-inspectieprogramma is tijdelijk stilgelegd om ongewenste besmetting te voorkomen. Bestrijding van het coronavirus gaat nu even vóór inspecties.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Pandemie gaat voor Brzo toezicht
Voldoende beschikbaarheid van personeel voor vitale bedrijfsprocessen en paraatheid van bedrijfsnoodorganisaties en bedrijfsbrandweren zijn de voornaamste aandachtspunten.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Gezamenlijke Brandweer Amsterdam operationeel
Met de officiële start van de Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA) is voor het Amsterdamse Westelijk Havengebied een nieuwe era op veiligheidsgebied begonnen.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Omgevingswet en veranderingen voor taken industriële veiligheid
De komst van de Omgevingswet leidt tot wezenlijke veranderingen in de uitvoering van taken op het gebied van industriële veiligheid. In de factsheet is uitleg gegeven.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld
De maatregelen rondom Covid-19, in combinatie met een stevige implementatieopgave, worden als reden voor dit uitstel genoemd.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Leergang SIV start in september
De start voor de leergang Specialist Industriële Veiligheid, die voor 27 maart gepland stond, is wegens de coronacrisis uitgesteld tot september.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
PGS 15 adviezen: recente voorbeelden uit de praktijk
Enkele recente PGS 15 adviezen maken duidelijk hoe specifieke situaties rond opslag voor gevaarlijke stoffen in gebouwen worden beoordeeld en hoe de balans tussen risico's en maatregelen wordt afgewogen.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Het LEC BrandweerBRZO is een samenwerkingsverband tussen het Instituut Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt de 25 Veiligheidsregio's bij de uitvoering van Brzo-taken. Tevens wordt het Ministerie van Justitie & Veiligheid door het LEC ondersteund. Om deze werkzaamheden uit te voeren ontvangt het LEC BrandweerBRZO jaarlijks een financiële bijdrage van het Rijk.