Duitsland wil fluorvrij schuim verbieden  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - juni 2020
 
Brzo-inspecties hervat onder ‘coronaregime’
Sinds 18 mei worden weer inspecties bij bedrijven uitgevoerd, maar wel onder een strikt ‘covid-19 regime’.
Lees meer
 
Duitsland wil fluorvrij schuim verbieden
Het LEC BrandweerBRZO heeft verrast kennisgenomen van deze Duitse oproep en bezint zich op een reactie aan ECHA.
Lees meer
 
Ethanolopslag moet stationaire voorzieningen treffen voor scenario tankputbrand
De Rechtbank Noord-Holland heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin een alcoholopslagbedrijf beroep aantekende tegen voorwaarden in de omgevingsvergunning.
Lees meer
 
Jaarverslag LEC BrandweerBRZO 2019: industriële veiligheid in beweging
Het Jaarverslag 2019 laat zien dat het domein industriële veiligheid volop in beweging is en dat het LEC daarin een belangrijke ondersteunende rol vervult.
Lees meer
 
Nieuw BrandweerBRZO Scenarioboek in de maak
Een praktisch toepasbaar document voor bedrijven en veiligheidsregio’s, ter ondersteuning van adviestrajecten van omgevingsdiensten en bij bedrijfsbrandweer aanwijstrajecten.
Lees meer
 
Resultaten thema-inspecties ‘ageing’: aandacht blijft nodig
De inspecties lieten zien dat verreweg de meeste bedrijven beseffen dat ageing (veroudering) een veiligheidsrisico is en dat ze aandacht besteden aan het thema.
Lees meer
 
Veiligheidsregio’s willen verruiming Brzo-bevoegdheden
Het LEC BrandweerBRZO pleit onder andere voor een verruiming van toezichttaken en meer wettelijke bevoegdheden om Brzo-bedrijven ‘bij de les te houden’.
Lees meer
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Het LEC BrandweerBRZO is een samenwerkingsverband tussen het Instituut Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt de 25 Veiligheidsregio's bij de uitvoering van Brzo-taken. Tevens wordt het Ministerie van Justitie & Veiligheid door het LEC ondersteund. Om deze werkzaamheden uit te voeren ontvangt het LEC BrandweerBRZO jaarlijks een financiële bijdrage van het Rijk.