De toekomst van IOV en BRZO+ | Nieuw BrandweerBRZO Scenarioboek in wording  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - september 2020
 
De toekomst van IOV en BRZO+
Het waarborgen van de omgevingsveiligheid rond BRZO- en risicorelevante bedrijven wordt versterkt door een nieuw BRZO+ samenwerkingsverband.
Lees meer
 
LEC BrandweerBRZO bepleit Europese subsidie voor F3-schuimtesten
LEC BrandweerBRZO heeft bij ECHA gepleit voor praktijkonderzoeksubsidie naar fluorvrije schuimsoorten bij grote industriële plasbranden.
Lees meer
 
Nieuw BrandweerBRZO Scenarioboek in wording
Het nieuwe scenarioboek ondersteunt veiligheidsregio's en Brzo-bedrijven beter bij het berekenen van incidentscenario's en hun effecten op bedrijf en omgeving.
Lees meer
 
 
PGS voor lithium energiedragers is stap voorwaarts in omgevingsveiligheid
Met de nieuwe PGS 37 komt er regelgeving rond energiedragers op lithiumbasis, bv. opslag in loodsen en EOS zoals buurtbatterijen.
Lees meer
 
Staat van de Veiligheid 2019: meer overtredingen bij Brzo-bedrijven
In 2019 had 67 procent van de geïnspecteerde bedrijven de zaken op veiligheidsgebied niet op orde. Een stijging van vooral (middel-)zware overtredingen.
Lees meer
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Het LEC BrandweerBRZO is een samenwerkingsverband tussen het Instituut Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt de 25 Veiligheidsregio's bij de uitvoering van Brzo-taken. Tevens wordt het Ministerie van Justitie & Veiligheid door het LEC ondersteund. Om deze werkzaamheden uit te voeren ontvangt het LEC BrandweerBRZO jaarlijks een financiële bijdrage van het Rijk.