Jaarplan LEC BrandweerBRZO 2021 | Werkgroep incidentonderzoek van start  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - december 2020
 
Jaarplan LEC BrandweerBRZO 2021: focus op nieuw tijdperk voor industriële veiligheid
Robotisering in bedrijfsbrandweren, kennisdeling fluorvrij blusschuim, input actualisatie Wvr, voorbereiding inspectiethema 2022 en slotfase voorbereidingen Omgevingswet door de veiligheidsregio’s. Allemaal zaken waar het LEC in 2021 aan werkt.
Lees meer
 
Netwerkwebinar LEC BrandweerBRZO: ‘Botsen met impact’’
Primeur voor het LEC BrandweerBRZO: de netwerkdag op 12 november jl. was de eerste die online via een webinar werd aangeboden met als thema: de gevolgen van de aanstaande Omgevingswet voor het vakgebied industriële veiligheid.
Lees meer
 
BrandweerBRZO werkgroep incidentonderzoek van start
Doel van de werkgroep is het leren van industriële incidenten te bevorderen door al aanwezige kennis, werkwijzen en onderzoeksgegevens bij veiligheidsregio’s beter te ontsluiten en te delen.
Lees meer
 
Impuls Omgevingsveiligheid: Rol van de GGD GHOR in de Omgevingswet
In 2021 staan twee projecten centraal: de energietransitie en de Omgevingswet. Het project Energietransitie wil informatie over risico’s rond energietransitie in de industrie beter te ontsluiten en landelijk te delen. Het project Omgevingswet bekijkt of de veiligheidsregio’s alles hebben gedaan om zich organisatorisch goed op de advies- en toezichttaken onder het nieuwe wettelijk kader voor te bereiden.
Lees meer
 
Factsheets industriële veiligheid in de Omgevingswet
De Omgevingswet brengt voor veiligheidsregio's veel veranderingen met zich mee op het gebied van de industriële- en externe veiligheid. We stelden hierover compacte factsheets op m.b.t. advisering, bedrijfsbrandweeraanwijzing, ontplofbare stoffen en externe veiligheid.
Lees meer
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Het LEC BrandweerBRZO is een samenwerkingsverband tussen het Instituut Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt de 25 Veiligheidsregio's bij de uitvoering van Brzo-taken. Tevens wordt het Ministerie van Justitie & Veiligheid door het LEC ondersteund. Om deze werkzaamheden uit te voeren ontvangt het LEC BrandweerBRZO jaarlijks een financiële bijdrage van het Rijk.