Cyberverstoringen | Jaarboek 'Lessen uit crisis en mini-crises 2019'  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  December 2020
 
Voor crisismanagers, en ook voor ons als degenen die (mini-)crises bestuderen, was 2020 natuurlijk een exceptioneel jaar. Sinds de Tweede Wereldoorlog was er in Nederland niet meer zo lang aaneengesloten sprake van een (chronische) crisis. Met onze snelle kennismobilisaties in het kader van de coronacrisis hebben wij geprobeerd de ontwikkelingen en het gevoel ten aanzien van alle maatregelen in kaart te brengen. Voor komend jaar zal ons jaarboek 'Lessen uit crises en mini-crisis 2020' vanzelfsprekend geheel in het teken staan van corona. Toch hebben wij het afgelopen jaar meer dan alleen onderzoek en advisering gedaan rond de coronacrisis. En dat zullen we ook voortzetten in 2021. Zo zijn we bezig met informatiemanagement, lokale crisisbeheersing, flexibilisering GRIP, NL-Alert en cybercrisis.

Gesteund door het rapport van de commissie die de Wvr-evaluatie verrichtte, zal het lectoraat de komende jaren zeker meer ruimte krijgen om op verschillende manieren bijdragen te leveren aan de professionalisering van de crsisbeheersing in ons land. Jullie horen nog van ons...

Veel leesplezier,

Lectoraat Crisisbeheersing
Recent verschenen
Cyberverstoringen: hoe groot is de impact op organisatie en maatschappij?
Cyberverstoringen hebben enorme impact op de organisaties en het kan iedereen raken. Het lectoraat Crisisbeheersing heeft onderzoek gedaan naar recente Nederlandse cyberverstoringen om hiervan lessen te leren voor veiligheidsregio’s en crisispartners.
Lees het rapport
 
Jaarboek 'Lessen uit crisis en mini-crises 2019'
De containercalamiteit in het Waddengebied, de stankoverlast in Alblasserdam en de KPN-storing hebben meer gemeen dan op het eerste gezicht misschien doet vermoeden. Maar uit alle drie de casus spreekt de urgentie van bovenregionale samenwerking. Dit thema, bovenregionale samenwerking, is één van de rode draden in het op 25 november verschenen jaarboek 'Lessen uit crises en mini-crises 2019.'
Bestel het jaarboek
 
Natuurbrand in De Meinweg en de evacuatie van Herkenbosch
In opdracht van Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft het lectoraat Crisisbeheersing onderzoek gedaan naar de brand in het Nationaal Park De Meinweg in april 2020. Bij deze natuurbrand, die uiteindelijk tot de evacuatie van het dorp Herkenbosch leidde, werden en ongekend aantal Nederlandse en Duitse brandweermensen en andere partijen ingezet.
Bekijk het rapport
 
De toekomst van de landelijke aanpak SIS
Het lectoraat Crisisbeheersing heeft onderzoek verricht naar de ontwikkelingsmogelijkheden van de Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) op basis van verwachtingen van burgers en ervaringen uit andere Westerse landen.
Download het rapport
 
 
Online Platform voor CrisisManagement gelanceerd
Het IFV heeft onlangs het online platform voor CrisisManagement gelanceerd. Het platform heeft als doel om een brug te slaan tussen kennis en de praktijk als het gaat om werken in crisistijd en een bijdrage te leveren aan de dialoog over crisismanagement. Het momentum is dus nu!

In deze eerste editie komen experts aan het woord vanuit verschillende sectoren zoals Erik Scherder (klinisch neuropsycholoog), Maurice Unck (CEO RET), Paul Gelton (Directeur Veiligheidsregio's Crisisbeheersing en Meldkamer) Marco Zannoni (Directeur COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement) in gesprek met algemeen directeur IFV, IJle Stelstra en lector Crisisbeheersing Menno van Duin.
Lees meer
 
Lopende onderzoeken
Jaarwisseling 2020-2021: anders dan anders
Momenteel doet het lectoraat Crisisbeheersing onderzoek naar het veiligheidsmanagement bij de aanstaande jaarwisseling in enkele veiligheidsregio’s en gemeenten. Met welke (nieuwe) dilemma’s worden veiligheidspartners dit jaar geconfronteerd en hoe wordt hierop geanticipeerd? Hoe wordt er bijvoorbeeld omgegaan met de actuele coronamaatregelen en het vuurwerkverbod? De bevindingen zullen in het voorjaar 2021 gepubliceerd worden.
Bekijk de onderzoeksagenda
 
Over het lectoraat
Blog: een nieuwe wet en de mondkapjesplicht
Inmiddels is 1 december gepasseerd en daarmee is ook de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 in werking getreden voor de komende drie maanden. Er lijken interessante overeenkomsten te zijn tussen de invoering van deze wet en de mondkapjesverplichting in publieke ruimten. Lector Menno van Duin reflecteert in zijn blog op de meest recente ontwikkelingen.
Lees meer
 

Contact met het lectoraat


      Vragen over onze werkzaamheden of onderzoeken? Neem contact op via crisisbeheersing@ifv.nl.

      Op de hoogte blijven van ander nieuws van het IFV? Meld u aan voor de andere nieuwsbrieven.
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook