Informatieveiligheid - Gegevenswoordenboek - Kernregistratie Personeel   |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief Programma Informatievoorziening - februari 2021
Versnellingsplan informatieveiligheid
De cybercrisis bij de VNOG of de ‘coronalek’ bij de GGD onderstrepen de noodzaak voor aandacht voor informatieveiligheid. Met een versnellingsplan informatieveiligheid voor veiligheidsregio's komt hier extra aandacht voor. 
Lees meer
 
Generiek PvE Zaaksysteem veiligheidsregio's beschikbaar
Na de generieke PDC/ZTC veiligheidsregio’s is binnenkort beschikbaar: ‘Generiek Plan van Eisen Zaaksysteem veiligheidsregio’s’. Zo kunnen we zaakgericht (samen)werken in de aanloop naar de nieuwe Omgevingswet.
Lees meer
 
Gegevenswoordenboek: oproep redactieleden 
Het Gegevenswoordenboek Veiligheid staat nu online! Je vindt hier landelijk vastgestelde definities en afkortingen. De komende jaren vindt continue verbetering en aanvulling plaats. Wil jij bijdragen aan dit proces en redactielid worden? Meld je aan!
Lees meer
 
Nieuwe IV portefeuillehouders RCDV
Arjan Mengerink en Krishna Taneja zijn vanaf 2021 de nieuwe portefeuillehouders informatievoorziening in de RCDV. Ook voor het Programma Informatievoorziening betekent dit een verandering.
Lees meer
 
Kernregistratie personeel: hoe verder? 
In het Programma IV 2015-2020 zijn zeven kernregistraties opgeleverd, waaronder de Kernregistratie Personeel (KRP). Een goede implementatie kan veel voordeel opleveren. Daarvoor is een roadmap opgesteld door de coalitie KPR. Jouw veiligheidsregio ook als eerste op de hoogte? Je kunt nu nog aansluiten.
Lees meer
 
Slim gegevens ophalen en delen (2)
Het landelijk koppelvlak, gekoppeld aan het digitale ‘verkeersplein’, ontsluit realtime-data voor veiligheidsregio’s en partners. De eerste koppelingen (situatiebeeld vanuit LCMS en brugopeningen) komen binnenkort beschikbaar voor de afnemers.
Lees meer
 
Aansluiten bij een landelijk netwerkoverleg? Doen! 
Nog meer betrokken blijven bij het Programma IV? Je kunt altijd aansluiten bij onze netwerkoverleggen, NIM (voor informatiemanagers/-adviseurs) of NICT (voor ICT-specialisten). Kost weinig tijd en je bent altijd op de hoogte! Interesse? Stuur een mail naar: programmaiv@ifv.nl 
Volgende keer in de nieuwsbrief: Roadmap ICT, Talking Traffic en iNowit.
Wil je volgende edities van de nieuwsbrief ontvangen, meld je dan aan via dit formulier.

Vragen, reacties en suggesties zijn van harte welkom via het mailadres: programmaiv@ifv.nl o.v.v. nieuwsbrief.
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Programma Informatievoorziening 2020-2025 dat gezamenlijk wordt uitgevoerd wordt door het IFV en de veiligheidsregio’s, in opdracht van het Veiligheidsberaad. Vanuit het motto ‘Samen slimmer met data’ werken we aan een solide en toekomstbestendige informatievoorziening waarbij data op een slimme manier wordt ingezet voor een veilige en efficiënte incidentbestrijding, risico- en crisisbeheersing. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.