11 maart 2021: Online netwerkdag BrandweerBRZO  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - februari 2021
 
Online netwerkdag BrandweerBRZO 11 maart 2021: In Teams simply together
Geen fysieke netwerkdag 'oude stijl' dit keer, maar een online netwerkdag met een programma dat de moeite waard is! Het wordt een netwerkdag op afstand, maar toch bij en met elkaar.
Lees meer
 
2000 leden voor Facebookgroep Industriële Veiligheid
Enkele specialisten industriële veiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben het initiatief genomen om een Facebookgroep Industriële Veiligheid te starten.
Lees meer
 
LEC alert 'winterizing': steekproeven op bevroren koel- en blusleidingen
De plotselinge winterinval in de tweede week van februari was ook voor de industrie en de veiligheidsregio's reden voor extra alertheid. Specialist Industriële Veiligheid Hans Luijmes (VRR) legt uit waarom een klassieke winterperiode met schaatseuforie tegelijk een zorgpunt is voor de BrandweerBRZO-sector.
Lees meer
 
Factsheet toezicht en handhaving industriële veiligheid in de Omgevingswet
De Omgevingswet brengt voor veiligheidsregio's veel veranderingen met zich mee op het gebied van de industriële veiligheid. Naast de eerdere industriële veiligheid factsheets is er nu een factsheet over de impact van de Omgevingswet op toezicht en handhaving Seveso-inrichtingen en bedrijfsbrandweerlocaties.
Lees meer
 
Formats voor bedrijfsbrandweerinspecties
Om een stukje uniformering te bereiken is een aantal standaard brieven en documenten opgesteld ter voorbereiding van bedrijfsbrandweerinspecties.
Lees meer
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Het LEC BrandweerBRZO is een samenwerkingsverband tussen het Instituut Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt de 25 Veiligheidsregio's bij de uitvoering van Brzo-taken. Tevens wordt het Ministerie van Justitie & Veiligheid door het LEC ondersteund. Om deze werkzaamheden uit te voeren ontvangt het LEC BrandweerBRZO jaarlijks een financiële bijdrage van het Rijk.