Webinars Veilige Energietransitie Live  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsflits Energie- en transportveiligheid - maart 2021
 
Veiligheid en duurzaamheid, we zijn al ver met de (kennis-) ontwikkelingen maar tegelijkertijd is er nog veel onbekend. Het lectoraat doet dan ook onderzoek naar uiteenlopende thema’s en vraagstukken. Multifuel tankstations, zonnepanelen en de verbrandingsproducten, en het gebruik van waterstoftoepassingen in woningen zijn recente dossiers waar het lectoraat onderzoek naar heeft verricht met als doel om kennis te vergroten en kennis te delen.

Veel leesplezier,
Lectoraat Energie- en transportveiligheid
Recent verschenen
Multifuel tankstations en veiligheid
Door de energietransitie komen er steeds meer multifuel tankstations (MFT-stations) in ons land.  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wilde meer weten over de veiligheidsaspecten en -risico’s van de combinatie van brandstoffen op een tankstation. Het IFV voerde een deelonderzoek uit.
Bekijk het rapport
 
Vooronderzoek naar verbrandingsproducten zonnepanelen
Afgelopen zomer waren er meerdere grote branden met zonnepanelen, waarbij de resten tot kilometers ver in de omgeving terechtkwamen. Welke gezondheids- en milieurisico's brengen dit soort branden met zich mee? En wat is de beste aanpak? In januari is het IFV gestart met een onderzoek hier naar. Het vooronderzoek is afgerond en beschikbaar.
Lees verder
 
Handreiking Veiligheidsmaatregelen toepassing van waterstof in woningen
Het IFV heeft recent het rapport 'Veiligheidsaspecten van waterstof in een besloten ruimte' gepubliceerd. Als praktische aanvulling hierop publiceert het IFV een handreiking met veiligheidsmaatregen bij pilots en projecten op het gebied van waterstoftoepassingen in woningen.
Bekijk de handreiking
 
Lopende zaken
Het lectoraat is altijd in beweging en heeft een groot aantal onderzoeken en rapporten in de planning staan. Zo is er een verkenning gestart naar de effecten van waterstofverspreiding in besloten ruimtes. We werken aan een informatieblad incidentbestrijding energietransitie. En we gaan de publicatie ‘Parkeergarages met elektrisch aangedreven voertuigen upgraden tot ‘Parkeergarages met op alternatieve brandstoffen aangedreven voertuigen’.
Bekijk de onderzoeksagenda
 
Uitgelicht: ontwikkeling brandweervisie tunnelveiligheid
Bij Brandweer Nederland bestaat de wens om vanuit het brandweerperspectief een visie te hebben op tunnelveiligheid. Het gaat daarbij om risicobeheersing en incidentbestrijding. Een groep deskundigen van veiligheidsregio’s werkt aan de visie. Het lectoraat faciliteert dit proces en brengt haar kennis in over tunnelveiligheid. In juni 2021 wordt de visie opgeleverd.
 
Over het lectoraat
Webinars Veilige Energietransitie Live
Het IFV en Brandweer Nederland slaan de handen ineen en organiseren een serie webinars over de veiligheidsaspecten van de energietransitie: Veilige Energietransitie Live.

In vier afleveringen behandelen we de thema’s waterstof, elektrificatie, zonneweides en automotive. Een panel van deskundigen vanuit wetenschap, veiligheidsregio, verzekeraar en praktijk schuift aan om deze actuele onderwerpen vanuit verschillende perspectieven te belichten!

Het eerste webinar op 5 maart staat in het teken van waterstofveiligheid. Geïnteresseerd?
Meld je aan
 
Contact met het lectoraat


Vragen over onze onderzoeken of ons werk? Neem contact op met projectcoördinator Judith Sonneveld.

Op de hoogte blijven van ander nieuws van het IFV? Meld u aan voor de andere nieuwsbrieven.
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook