Brandveilig leven en de ‘lessen’ van het onderzoek naar rookverspreidingsonderzoek  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Fysieke Veiligheid.nieuws - 16 maart 2021
Brandveilig leven en de ‘lessen’ van het onderzoek naar rookverspreidingsonderzoek
De inzichten en lessen voor brandveilig leven zijn geformuleerd aan de hand van zeven thema's: meubilair en matrassen; rookmelders; watermistinstallatie; het sluiten van deuren; koolmonoxide; ouderen en kwetsbaren; (niet) vluchten.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook WhatsApp
 
Jaarwisseling 2020-2021: anders dan anders
Ondanks een tijdelijk totaalverbod op het afsteken van vuurwerk werd een onrustige jaarwisseling verwacht. Welke invloed heeft corona gehad op het verloop van de jaarwisseling 2020-2021 in relatie tot het vuurwerkverbod?
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook WhatsApp
 
Webinars Veilige Energietransitie Live van start!
De eerste aflevering over de toepassing van waterstof en de veiligheidsrisico's ervan is nu terug te kijken!
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook WhatsApp
 
IFV Kennissymposium: kennis en mensen verbinden
Laat u op 30 maart bijpraten over onze meest recente onderzoeken en het laatste nieuws op het gebied van o.a. informatievoorziening, onderwijs, veilige energietransitie en cybergevolgbestrijding.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook WhatsApp
 
Bestuurlijke handelingsperspectieven voor toekomstig te voeren beleid
Deze handelingsperspectieven bieden concrete ondersteuning en richting bij het maken van keuzes in de bestrijding van het coronavirus. Ook helpen de adviezen bij het te voeren beleid voor de komende maanden.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook WhatsApp
 
Grote interesse voor bijeenkomsten ploegchefs
Ploegchefs met periodieke bijeenkomsten ondersteunen bij sociale vraagstukken op hun brandweerpost. Uit een behoeftepeiling blijkt dat hiervoor veel belangstelling is. In september is de eerste bijeenkomst.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook WhatsApp
 
Nieuwe versie Handboek C2000 beschikbaar
Het handboek bevat landelijke procedures en afspraken over C2000, maar ook veel informatie die de veiligheidsregio's kunnen gebruiken om C2000 optimaal in te richten. Het IFV heeft het Handboek C2000 Brandweer in beheer.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook WhatsApp
 
Leerblok Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
De Wet kwaliteitsborging (Wkb) wijzigt per 1 januari 2022 en heeft gevolgen voor het bouwproces, het proces van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het leerblok Wkb van het IFV geeft inzicht in de vraagstukken die hieruit voortvloeien.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook WhatsApp
 
Kennisevents
16 maart 2021
 
Webinar Gezondheidscrisis: op zoek naar de dialoog
 
Lees meer
30 maart 2021
 
IFV Kennissymposium 2021: kennis en mensen verbinden
 
Lees meer
8 april 2021
 
Online Expertclass Next Generation
 
Lees meer
8 april 2021
 
Webinar Veilige Energietransitie Live: Elektrificatie
 
Lees meer
7 juni 2021
 
Werkconferentie Drones voor Defensie en Veiligheid
 
Lees meer
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook