Jaarwisseling 2020-2021: anders dan anders | Tweede editie online Platform voor Crisismanagement  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Maart 2021
 
Het is niet zo vreemd dat allerlei vormen van ICT-gerelateerde criminaliteit en onveiligheid (cybersecurity en cybersafety) tot de meest kansrijke en tegelijkertijd meest bedreigende vormen van potentiële crises worden gezien. Het lectoraat Crisisbeheersing houdt zich intensief bezig met onderzoek en het opstellen van cyberscenario’s: welke stappen kunnen er aan de voorkant al gemaakt worden? Naast de cyberdreiging vraagt Corona nog steeds onze volle aandacht. We kijken vooruit, maar willen ook vooral de opgedane kennis gebruiken voor toekomstige beslissingen.

Veel leesplezier,

Lectoraat Crisisbeheersing
Recent verschenen
Toolkit nazorg grof en extreem geweld beschikbaar
ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises en het lectoraat Crisisbeheersing (IFV) hebben onderzoek gedaan naar de psychosociale impact van grof en extreem geweld op hulpverleners. Doelstelling was het ontwikkelen van een toolkit voor opvang en nazorg aan hulpverleners. In deze toolkit vindt u informatie en instrumenten die helpen bij de organisatie van psychosociale hulp.
Lees meer
 
Bestuurlijke handelingsperspectieven voor toekomstig te voeren beleid
In opdracht van het Veiligheidsberaad ontwikkelde het LOT-C in nauwe samenwerking met het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en stakeholders als VNG, Nationale Politie, GGD GHOR Nederland, veiligheidsregio’s, DGSC-19 en bestuurders daarvoor de ‘Bestuurlijke handelingsperspectieven’ voor voorzitters veiligheidsregio en burgemeesters. Deze handelingsperspectieven bieden concrete ondersteuning en richting bij het maken van hun keuzes en het te voeren beleid voor de komende maanden.
Lees meer
 
Ervaringen van burgemeesters in eerste jaar coronacrisis
Het lectoraat Crisisbeheersing heeft samen met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement in januari 2021 een enquête uitgezet onder burgemeesters om terug te blikken op het voorbije jaar en te reflecteren  op de toekomst. De ervaringen zijn samengevat in de navolgende factsheet.
Bekijk de factsheet
 
Jaarwisseling 2020-2021: anders dan anders
In november 2020 kondigde de regering een tijdelijk totaalverbod af op het afsteken van vuurwerk. Ondanks dit verbod werd een onrustige jaarwisseling verwacht door een gevoel van frustratie in de samenleving. Het lectoraat Crisisbeheersing heeft deze periode nauwlettend gevolgd: wat is de invloed geweest van corona op de tradities in relatie tot het veiligheidsmanagement?
Lees meer
 
Webinar Gezondheidscrisis: op zoek naar de dialoog
Op 16 maart startte het IFV een webinar-reeks onder de titel 'Gezondheidscrises: op zoek naar de dialoog'. Hierin werd aandacht besteed aan de maatschappelijke impact van de huidige coronacrisis, maar ook aan de lessen die zijn opgedaan bij de maatschappelijke onrust rond Tata Steel in IJmuiden en de aardgasbevingsproblematiek in Groningen.
Lees meer
 
Publicatie Lessen uit gezondheidscrises
Tegelijk met het eerste webinar werd een speciale editie in de reeks Lessen uit crises en mini-crises aangeboden waarin tien verschillende gezondheidscrises die zich de afgelopen jaren in Nederland hebben voorgedaan, worden beschreven en beschouwd. Zoals de mazelenepidemie in 2013, de casus DuPont/Chemours en de ophef over kunstgrasvelden. In het inleidend hoofdstuk van deze publicatie wordt de verantwoordelijkheidstoedeling bij gezondheidscrises beschreven en wordt – met de coronacrisis als voorbeeld – ingegaan op een aantal dilemma's die bij gezondheidscrises spelen. Daarmee biedt deze speciale editie mogelijk herkenning en daarnaast ook nieuwe inzichten in de dynamiek van gezondheidscrises.
Bestel speciale editie
 
Bevolkingszorg: een eigentijdse invulling
Bevolkingszorg is volop in ontwikkeling. Veiligheidsregio's en gemeenten hebben verschillende initiatieven en ontwikkeltrajecten ontplooid om tot meer professionaliteit en 'eigentijdsheid' te komen van dit relatief nieuwe vakgebied.
Lees meer
 
Digitale weerbaarheid: zijn ‘we’ goed voorbereid?

De digitalisering gaat sneller dan wij bij kunnen houden. En cybercrime groeit mee. In de tweede editie van het Online Platform voor Crisismanagement delen professionals en ervaringsdeskundigen hun visie op crises en digitale weerbaarheid. Lector Crisisbeheersing Menno van Duin pakt in zijn meest recente column het thema cyberveiligheid op. ‘We zullen met elkaar de discussie moeten aangaan wat wij nu bij private partijen laten en waar de overheid zelf deze deskundigheid in huis zou moeten hebben.’ Senior onderzoeker Laurens van der Varst heeft een gesprek met Diemer Kranser van de VNOG: wat was de impact op de veiligheidsregio na de cyberaanval enkele maanden geleden?

Lees de 2e editie
 
Lopende onderzoeken
Informatiemanagement
Het lectoraat Crisisbeheersing is bezig met een onderzoek naar de ervaren meerwaarde van informatiemanagement in de crisisbeheersing. Hiertoe hebben we interviews gehouden met informatiemanagers en operationeel leidinggevenden en een online vragenlijst uitgezet. Op 8 april van 15.00-17.00 uur organiseren we een online bijeenkomst voor informatiemanagers, leiders CoPI en operationeel leiders om de eerste bevindingen van het onderzoek door te spreken. Heeft u interesse om hierbij te zijn? Mail dan naar crisisbeheersing@ifv.nl.
Over het lectoraat
Kennissymposium 30 maart
Wilt u graag meer weten over onze onderzoeken naar de coronacrisis in de veiligheidsregio’s, informatiemanagement, cyber en de Meinwegbrand? Schrijft u zich dan in voor het digitale Kennissymposium op 30 maart.
Twee nieuwe junior onderzoekers
Per 1 maart versterken Marte Luesink, politicoloog, en Onur Karacan, bestuurskundige, het onderzoeksteam van het lectoraat Crisisbeheersing. Wij heten beiden van harte welkom!
Contact met het lectoraat

Vragen over onze werkzaamheden of onderzoeken? Neem contact op via crisisbeheersing@ifv.nl.

Op de hoogte blijven van ander nieuws van het IFV? Meld u aan voor de andere nieuwsbrieven.
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook