Invoering LBR: ‘Big Bang’ of gedoseerd? | Tankputbrandbestrijding uitgelicht: ingewikkelde scenario’s  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - maart 2021
 
Chemiepakdragers terug in Werkwijzer bedrijfsbrandweren
Op dringend verzoek van de chemiesector heeft het LEC BrandweerBRZO via een ‘addendum’ de chemiepakdrager toegevoegd aan de Werkwijzer bedrijfsbrandweren 2019.
Lees meer
 
Invoering LBR: ‘Big Bang’ of gedoseerd?
Dit jaar wordt door BRZO+ de Landelijke Benadering Risicobedrijven (LBR) ingevoerd. De vraag is nog op welk moment en op welke manier. Het streven van het projectteam LBR was om op 1 juli via een ‘Big Bang’ gelijktijdig in alle veiligheidsregio’s met de nieuwe werkwijze van start te gaan.
Lees meer
 
Zet kennis BrandweerBRZO-domein in voor veilige energietransitie
De specialisten industriële veiligheid bij de veiligheidsregio’s hebben een belangrijke rol te spelen bij het waarborgen van de veiligheidsaspecten rond de energietransitie. Want door de sterke opmars van duurzame vormen van energieopwekking en –opslag doen industriële risico’s hun intrede in de stedelijke/gebouwde omgeving en daar hebben de partijen in de energiemarkt nog onvoldoende oog voor. Dat was de kernboodschap van lector Energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller tijdens de netwerkdag van het LEC BrandweerBRZO op 11 maart jl. Naar zijn mening zouden de industriële veiligheidsspecialisten aansluiting moeten zoeken bij de Regionale Energie Strategie 2.0.
Lees meer
 
Samen sterk voor kennisverdieping Omgevingswet
Vanuit het Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO (LEC) nemen twee personen deel aan het Train de Trainer-traject van de ODNL Academie. Het begin van een mooie samenwerking om de kennisopbouw over de aanstaande Omgevingswet verder te verdiepen. Lees er meer over via onderstaande link:
Lees meer
 
Tankputbrandbestrijding uitgelicht: ingewikkelde scenario’s
Tijdens de netwerkdag van het LEC BrandweerBRZO op 11 maart jl., kwam het thema tankputbrandbestrijding ruim aan bod. Hier bleek dat tankputbranden ingewikkelde scenario’s zijn, waarbij de nodige dilemma’s spelen rond blussing en koeling. Dit vraagt om maatwerk.
Lees meer
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook
Het LEC BrandweerBRZO is een samenwerkingsverband tussen het Instituut Fysieke Veiligheid en de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Het LEC BrandweerBRZO ondersteunt, adviseert en vertegenwoordigt de 25 Veiligheidsregio's bij de uitvoering van Brzo-taken. Tevens wordt het Ministerie van Justitie & Veiligheid door het LEC ondersteund. Om deze werkzaamheden uit te voeren ontvangt het LEC BrandweerBRZO jaarlijks een financiële bijdrage van het Rijk.