Een overzicht met onze nieuwsberichten en de opleidingskalender

  |  bekijk online  |  afmelden
Ifv
  Nieuws over talent en leiderschap - december 2016
 
Vooruitblik op 2017
Met 2017 voor de deur kijkt Emanuel Borninkhof met ons vooruit naar de activiteiten in het nieuwe jaar. Zoals het centrale thema voor 2017: de menskant van de veiligheidsregio.
Lees meer
 
Talent voor de Top: nieuwe stappen
Kandidaten zijn positief over de derde editie van Talent voor de Top. Toch is onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke doelstelling van dit programma. Waarom?
Lees meer
Samenwerking leidt tot succes
De Brandweeracademie en de Academie voor Talent en Leiderschap hebben de leergang Operationeel manager verrijkt met een blok persoonlijk leiderschap. Deelnemers zijn enthousiast!                  
Lees meer
 
Evaluatie schetst positief beeld
Hoe zijn de geleverde kwaliteit en de effecten van de gemaakte keuzes ervaren? De evaluatie van het werving- en selectietraject voor de 50e voltijdopleiding Brandweerofficier geeft antwoord. 
Lees meer
 
Menselijkheid in de strijd
Leiderschap vergt continu maatwerk, aanpassen en het leggen van verbindingen. Een van de mooie conclusies die tijdens het congres ‘Leiders van nu in de publieke veiligheid’ naar voren kwam.
Lees meer
Het belang van mentale veerkracht
Binnen de veiligheidsregio’s is steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wat kunnen werkgevers doen om hun medewerkers zo gezond mogelijk te houden?
Lees meer
 
Impuls aan kennisontwikkeling
HRM en talentmanagement in de veiligheidsregio’s verder ontwikkelen en kennisontwikkeling een impuls geven. Met dit doel voor ogen verzorgden we een masterclass tijdens de Netwerkdag P&O-adviseurs op 4 november 2016.
Lees meer
 
Opleidingskalender
7 februari 2017
 
Inspiratiesessie: De gelukkige organisatie
 
Lees meer
7 maart 2017
 
Ik en mijn team
 
Lees meer
21 maart 2017
 
Ik in een complex krachtenveld
 
Lees meer
23 maart 2017
 
Ik in een politiek bestuurlijk speelveld
 
Lees meer
31 maart 2017
 
Ik in balans
 
Lees meer
11 april 2017
 
Ik als leidinggevende, inspirerend leiderschap vereist zelfkennis
 
Lees meer
2 mei 2017
 
Ik en mijn budget
 
Lees meer
7 juni 2017
 
Systemisch leiderschap
 
Lees meer
 
 
Contact
Postbus 7010
6801 HA Arnhem
www.ifv.nl
info@ifv.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin   Facebook