e-mailnieuwsbrief over industriële veiligheid

  |  bekijk online  |  afmelden
 
  Nieuwsbrief LEC BrandweerBRZO - oktober 2018
 
Netwerkdag LEC BrandweerBRZO: Passie IV tijd
Passie voor het vakgebied industriële veiligheid is het verbindende thema tijdens de netwerkdag van het LEC BrandweerBRZO bij het IFV in Arnhem op 8 november a.s.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
BrandweerBRZO-netwerk beraadt zich op toekomst industriële veiligheid
Welke ontwikkelingen spelen er allemaal in het domein van de industriële veiligheid en hoe beïnvloeden die ontwikkelingen het speelveld van het BrandweerBRZO-netwerk? Daarover is op 25 september overleg gevoerd.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Werkwijzer bedrijfsbrandweren geactualiseerd
De werkgroep bedrijfsbrandweren van het LEC BrandweerBRZO is gestart met de actualisering van de Werkwijzer bedrijfsbrandweren. Deze moet worden geactualiseerd met het oog op nieuwe inzichten en het nieuwe model aanwijsbeleid.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Focus op passieve brandbeveiliging Brzo-bedrijven
Tijdens de Brzo-inspecties in 2019 richten de inspectieteams hun focus op ageing. Inspecteurs van de veiligheidsregio’s richten zich vanaf dat jaar op passieve brandbeveiligingssystemen, zoals isolatie, opschuimende coatings en hitteschilden.
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
‘Glasgranulaat als plasbrandremmer?’ Leerzame kennismiddag tankputbrandbestrijding
Op 4 oktober was een kennismiddag over passieve en actieve tankputbrandbestrijding. Centraal stond de vraag of kleinkorrelig poreus glasgranulaat bruikbaar is om tankputbranden te blussen of te temperen. 
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Henk van Wetten, BrandweerBRZO-coördinator Zuidwest:
“Mijn hart ligt bij de chemie”
Sinds 1 augustus is Henk van Wetten de nieuwe coördinator van het BrandweerBRZO-samenwerkingsgebied Zuidwest. 
Lees meer
Twitter LinkedIn Facebook
 
Contact
Postbus 9154
3007 AD Rotterdam
www.brandweerbrzo.nl
infobrandweerbrzo@vr-rr.nl
 
Service
Afmelden
Gegevens wijzigen
Volg ons op
Twitter   Linkedin